مصوبه تعرفه عوارض در نحوه صدور پروانه جهت اصلاح به شورا عودت داده شد

شهرک مبل به فراموشی سپرده نشده و به تایرخ نپیوسته است / خبرنگاران و فعالین مجازی انصاف را رعایت کنند

به گزارش #جوان فردا از مرند
جلسه شورای شهر مرند با حضور کلیه اعضای به ریاست مهندس فرامرز آخوندی با دستور کار بررسی نامه های رسیده تشکیل شد .

ابتدای جلسه نامه  فرمانداری مرند مبنی بر عودت مصوبه شورا در تعرفه عوارض در نخوه صدور پروانه ساخت مورد بررسی قرار گرفت با تصویب شورا به شهرداری جهت بررسی کارشناسانه ارجاع شد

آخوندی گفت با گذشت ششماه از این مصوبه و اجرای آن چه باید کرد .

آخوندی از اعضای شورا خواست به امر پیمانکاران دخالت نکنند وی ادامه داد پیمانکار آسفالت این موضوع را سریعا خواستار شده است

رئیس شورا افزود  در مورد ساخت سازهای غیر اصولی گفت آینده شهر با بحران مواجه خواهد شد این ساخت سازها فاقد شناسنامه فنی هستند شهردار به دید درآمد باین موضوع نگاه میکند
آخوندی گفت وضعیت آسفالت در معابر و کوچه ها نا بسامان است

آخوندی ادامه داد شهردار مسئول مستقیم ساخت وسازهای غیر قانونی است  درمورد شهرک میلاد گفت باید جهت ساحت ساز در شهرک میلاد امتیاز بدهیم تا مردم تشویق شوند

رئیس شورای شهرمرند گفت  در مورد ساخت سازهای غیر اصولی گفت آینده شهر با بحران مواجه خواهد شد این ساخت سازها فاقد شناسنامه فنی هستند شهردار به دید درآمد باین موضوع نگاه میکند


طهماسبپور گفت نظر براینکه نامه رسمی به رئیس شورا داده ام ما غافل از ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر هستیم احداث ساختمان در کاربریهای عمومی و باغات با کوچه های شش متری وبا استحکام ضعیف مرند را در آینده با بحران مواجه خواهد کرد  تهدید فاضلاب این مناطق جدی است از رئیس میخواهم نظارت را جدی بگیرند و مراجع قضائی باید از شهرداری و عوامل شهرداری حمایت کنند وی ادامه داد قدرت نظارت شهرداری چقدر است ؟

سخنگوی شورا در مورد مسافرت شش عضو شورا همراه با فرماندار به مشهد  خبر از امضای تفاهم نامه با  سازمان توسعه و اقتصاد تولیت ثامن الحجج داد و گفت اگر این نور در مرند منور شود تاثیر بسزائی در امر اقتصاد و اشتغالزائی را شاهد خواهیم بود اگر این تفاهم نامه بسوی انعقاد قراردادسوق پیداکند هرچند زود بازده نخواهد شد ولی اثر ماندگار در شهرستان خواهد داشت وی این سازمان را در عالم مقایسه یک دولت خواند و شهرک مبل یکی ازبندهای  تفاهم نامه بود. اگر این مذاکره عملی شود  در راستای توریستی و اقتصادی و گردشگری خواهد بود و امامزاده سید احمد س و تپه شهدا و کوه میشو ظریفتهایی است در این تفاهم نامه مد نظر می باشد

طهماسبپور افزود هرکس فکر میکند شهرک مبل به تاریخ پیوست یک اشتباه بزرگی است ما برای شهرک مبل زمینی در کنار استادیوم جدید در نظر گرفته ایم هم در کنار جاده بین المللی است باید تمام مسئولین دخیل در این امر در امر زیر ساخت های این امر مهم دست بدست هم دهند

سخنگوی شورا از اصحاب رسانه وفعالین مجازی خواست انصاف را رعایت کنند و در نوشتن مطالب رعایت حال شهر را مد نظر قرار دهند

علیپور گفت ما این موضوع را قبلاً تذکر داده ایم  ولی از پیگیری خبری نیست علیپور در مورد تفاهم نامه شورا و سازمان اقتصادی ثامن الحجج در سفری که به مرند داشت در این سفر وارد مذاکره شدیم کار کار بزرگی است

دکتر یحیوی گفت پیشنهاد من این است یک موضوع را طرح کنیم و خروجی آنرا پیگیر باشیم برای هر دوشنبه یک مسئله خاص و حاد را در برنامه داشته باشیم وی افزود ۲۵۰هکتار اراضی میلاد سوار شهرداری مرند شده است اگر شهرک است یک تعریف دارد اگر شهرک نیست تعریف دیگر.

در مورد سوال جوان فردا در مورد پلیس ساختمان گفت بالغ بر ۱۰۰۰ پرونده تخریب داریم که بعلت مزید علت سالیان سال است  تخریب نشده است

استادی گفت فکر میکنیم در جهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیر قانونبی به کجا خواهیم رفقت یعنی چه نتیجه ای حاصل خواهدشد

بخشی یکی از اعضای شورا گفت فرماندار چه کاره است اگر من شورا هستم من چه کاره هستم اگر فرمادار دستور خواهد داد تمام امورات را انجام دهد اگر چنین است ما چه کاره هستیم

بعداز اتمام جلسه  مهندس آخوندی ئریس شورا و طهماسبپور سخنگوی شورا به سوالات جوان فردا پاسخ داد
سوالات جوان فردا از مهندس آخوندی بشرح ذیل بود

۱_ در مورد پروژه آفتاب با توجه به شروع دهه وقف در شهرستان مرند که ۷۸% آن از اعیانی متعلق به شهرداری است ولی بدون اقدام مانده است چه برنامه ای دارید؟
در مورد تربیت پیس ساختمان شورا چه خواهد کرد ؟
وقتی اعضای شورا و مسئولین و ادارات خود توجهی به شهرک میلاد ندارند چه انتظاری زا مردم دارد ؟ وقتی سازمانها و ادارات خود نمیخواهند ساختمانهای خود را به شهرک میلاد ببرند چه انتظاری از جامعه دارید ؟

در مورد لکه صنایع یا ناحیه صنعت مبل چه برنامه ای دارید؟ در حالی که با خبری شدن اینکه در آینده این قسمت ناحیه صنعتی مبل خواهد شد مافیای زمین دست به خرید در کنار این ناحیه زده اند چه برنامه ای جهت مبارزه با توسعه این قسمت دارید ؟