#راه_شکستن_زنجیرها/ ❌قرن #آزادی غربیها یا قرن رفع #مزاحمت غربیها ❌

ولی متاسفانه نقشه های دشمن در محور استعمار اقتصادی غرب در داخل کشور پیاده میشود تعدادی با انتقاد از حاکمیت که همان جریان گروه انحرافی است که متاسفانه در دنیای مجازی شاهد همصدا شدن بعضی نیروها هستیم که این خطرناک تر است که ناخواسته به تبلیغات استعمار اقتصادی غرب گرفتار شده اند

  #راه_شکستن_زنجیرها

❌قرن #آزادی غربیها یا قرن رفع #مزاحمت غربیها ❌

نویسنده : #ر_میابی


کمتر کلمه ای در نظر مردم ( مشرق زمین ) از کلمه استعمار منفورتر و دردناکتر و آمیخته با خاطرات ناگوار است
همانطور که شاید کمتر کلمه ای در نظر غربیها از این شیرین تر و هوس انگیز تر باشد!
همه میدانیم بسیاری از ماخهای باشکوهی که در غرب بنا شده ، و ثروتهای کلانی که در بانکهای آنها متراکم گردیده است نتیجه زحمات طاقت فرسای مردم شرق و یا از منابع طبیعی این جمعیت محروم است ، و با اینحال باز، گویا غرب خودش را از شرق ظلبکار میداند !
در اینجا یک تجزبه و تحلیل کلی بدون ذکر جزئیات مطلب ( انطور که در خود بحث کوتاهی نظیر این مقدمه است ) برای آگاهی خوانندگان محترم لازم بنظر میرسد و آن اینکه :
گرچه غربیها امروز با بوق و گرنا دنیا را پرکرده اند که دوران استعمار ملتها همانند دوران بردگی افراد بسر آمده و دیگر آن روز نیست که بتوان سرنوشت ملتهائی را بدون اراده آنها و در بیرون مرزهای کشور شان تعیین کرد .
ولذا در سالهای اخیر اسناد آزادی مستعمرات پشت سر یکدیگر امضا بدست مردم استعمار زده ، داده میشود یعنی در حقیقت موهبت آزادی را دول غربی با یک دنیا انسانیت ! بادست خودشان به مسعمرات خود در شرق عنایت فرموده اند وعملا ثابت کرده اند که آزادی مال ماست و به هرکس که بخواهیم می بخشیم و دیگران هم بوسیله ما و طبق تمایل ما ، باید از آن برخوردار گردند و الا نمی بایست قرن مار قرن اعطای آزادی نه مسعمرات نام بگذارند ، بلکه لازم بود قرن رفع مزاحمت دولت غاصب نام گذاری شود
ولی علی رغم این تبلیغات فریبنده و ریاکارانه و بظاهر انسانی ، غرب هنوز مطامع خود را از شرق برنداشته و هنوز نقشه های گذشته را ادامه میدهد، واین تغییر قیافه خود یکی از آن نقشه هاست
مگر نه این است که عصر ما عصر تغییر شکل و عوض شدن قیافه ها است ؟ چگونه استعمار میتواند از این قاعده مستثنی باشد و تغییر شکل ندهد!
اشتباه بزرگ ما در این است که تصور میکنیم استعمار تنها استعمار سیاسی است نه استعمار سیاسی نیست استعمار اقتصادی خطرناکتر از استعمار سیاسی است
انقلاب اسلامی زنجیرهای استعمار سیاسی را پاره کرده است و واقعیت و حقیقت کلمه آزادی را به جهان به ارمغان آورده است ولی استکبار زخم خورده باین زودی از حکومت جمهوری اسلامی دست بردار نیست
حال با استعمار اقتصادی روبرو هستیم تحریم ناجوانمراده امریکا و اطاعت کشورهای غرب و دیگر کشورهای دست نشانده یک استعمار اقتصادی نام دارد
ولی متاسفانه نقشه های دشمن در محور استعمار اقتصادی غرب در داخل کشور پیاده میشود تعدادی با انتقاد از حاکمیت که همان جریان گروه انحرافی است که متاسفانه در دنیای مجازی شاهد همصدا شدن بعضی نیروها هستیم که این خطرناک تر است که ناخواسته به تبلیغات استعمار اقتصادی غرب گرفتار شده اند
در قسمت دوم در ۴۰ سال گذشته صدا وسیما نتوانسته است عملکرد ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی را به تصویر بکشد تا نسل جدید آنرا لمس نماید
صدا وسیمای ما واقعا جای انتقاد دارد باید انقلاب درونی در صدا وسیما حول محور ولایت انجام گیرد
باید قبول کنیم استقلال های بین بند سیاسی ، بدون استقلال اقتصادی هرگز پایدار نمی ماند و جای خود را به شورشها ، و هرج ومرج ها و یا ارتجاع و بازگشت بوضع گذشته ولی با قیافه دیگر میدهد
تحلیل ها و انتقادات و نظرات خود را جهت انتشار در #جوان_فردا به
@MIYABI_R
ارسال فرمائید

T.ME/JJAVANEFARDA