روسای ادارات مرند در مسابقه و آزمون تدبیر مدیریت قرار گرفتند/ مقایسه کردن مرند با میانه گناه نیست

جلسه مدیریت بحران شهرستان مرند با حضور مهندس میکائیلی معاون عمرانی فرماندار مرند در تاریخ ۹۸/۸/۱۸ راس ساعت ۱۱ به ریاست مهندس میکائیلی تشکیل شد مهندس کوه کمری دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان مرند ضمن قرائت مصوبه سال قبل گفت شهرداری مرند فقط عمل کرده است دیگر شهرداران شهرهای تابعه مرند عمل نکرده اند کوه […]

جلسه مدیریت بحران شهرستان مرند با حضور مهندس میکائیلی معاون عمرانی فرماندار مرند در تاریخ ۹۸/۸/۱۸ راس ساعت ۱۱ به ریاست مهندس میکائیلی تشکیل شد


مهندس کوه کمری دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان مرند ضمن قرائت مصوبه سال قبل گفت شهرداری مرند فقط عمل کرده است دیگر شهرداران شهرهای تابعه مرند عمل نکرده اند
کوه کمری گفت اطلاع داریم این مصوبات در کشوهای ادارات خاک میخورند
وی از روسای ادارات امور آب و دامپزشکی و بهداشت ودرمان
ششم آذر ماه روز مانور است
ولی خبری نیست
آموزش و پرورش تشکیل جلسه نداده ولی جلسه داخلی تشکیل داده است

محمدی رئیس امور آب گفت با حمایت و همکاری فرماندار و دادستان و فرمانده نیروی انتظامی و شهرداری ۱۸کیلومتر مسیر گشائی شد ه است
وی به گزارش تکمیلی از عملکرد خود پرداخت و گفت

۲۱کیلومترمسیر آزاد شده است در عالم مقایسه با شهرستان های دیگر عملکرد خوبی داریم
وی افزود برای ادامه مصوبات پیمانکار لازم است و برای این امر سیر مراحل قانونی و اعتبار است

مهندس میکائیلی گفت این کارها خوب است و عملکرد قابل قبولی دارید
ولی با کم کاری اداره کل در گذشته ها و با محافظه کاری این مشکلات انباشته شده است
ذالفقاری گفت ۴۳ مورد حادثه طیبعی در دنیا اتفاق افتاده است و از این تعداد ۳۳مورد در ایران اتفاق افتاده است
ذوالفقاری از اعضای خواست کتابی که تقدیم شده است مطالعه فرمایند در آزمون شرکت کنند

مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا انتشار می یابد

t.me/jjavanefarda

جلسه مدیریت بحران شهرستان مرند با حضور مهندس میکائیلی معاون عمرانی فرماندار مرند در تاریخ ۹۸/۸/۱۸ راس ساعت ۱۱ به ریاست مهندس میکائیلی تشکیل شد
مهندس کوه کمری دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان مرند ضمن قرائت مصوبه سال قبل گفت شهرداری مرند فقط عمل کرده است دیگر شهرداران شهرهای تابعه مرند عمل نکرده اند
کوه کمری گفت اطلاع داریم این مصوبات در کشوهای ادارات خاک میخورند
وی از روسای ادارات امور آب و دامپزشکی و بهداشت ودرمان
ششم آذر ماه روز مانور است
ولی خبری نیست
آموزش و پرورش تشکیل جلسه نداده ولی جلسه داخلی تشکیل داده است

محمدی رئیس امور آب گفت با حمایت و همکاری فرماندار و دادستان و فرمانده نیروی انتظامی و شهرداری ۱۸کیلومتر مسیر گشائی شد ه است
وی به گزارش تکمیلی از عملکرد خود پرداخت و گفت

۲۱کیلومترمسیر آزاد شده است در عالم مقایسه با شهرستان های دیگر عملکرد خوبی داریم
وی افزود برای ادامه مصوبات پیمانکار لازم است و برای این امر سیر مراحل قانونی و اعتبار است

مهندس میکائیلی گفت این کارها خوب است و عملکرد قابل قبولی دارید
ولی با کم کاری اداره کل در گذشته ها و با محافظه کاری این مشکلات انباشته شده است
ذالفقاری گفت ۴۳ مورد حادثه طیبعی در دنیا اتفاق افتاده است و از این تعداد ۳۳مورد در ایران اتفاق افتاده است
ذوالفقاری از اعضای خواست کتابی که تقدیم شده است مطالعه فرمایند در آزمون شرکت کنند

کوه کمری درمورد عدم لاروبی رودخانه قیام از امورآب توضیحات خواست
وی گفت اگر حکم قضائی لازم است اخذ شود
محمدی گفت بستر مشهود مشهود است ولی طرف سند دارد نمیتوانیم اقدام کنیم هرچند اخطارها داده ایم اسناد آن قبل از ۱۳۴۷ است

با ورود فرماندار ریاست جلسه را برعهده گرفت گفت باید امور آب امتداد مسیل سیل را مشخص کند اگر امروز سیل جاری شود در صورت حادثه در این مسیرها مسئولیت آن بر عهده کیست ؟ باید شفاف مشخص شودسرنوشت این مسیرها چیست؟
در این میان بتید دستگاه قضائی را در جریان بگذاریم تا درصورت وقوع حاثه و خطر ورود کنند
مالکیت محترم است ولی برای زراعت نه ساخت و ساز های مسکونی .در مالکیت مشخص است برای زراعت نه آپارتمان سازی .

هرگونه معارض را باید به اطلاع دادستان سانده شود منتظر نباشید که طرف به بهانه داشتن مالکیت ملاک توقف اقدام ادارات نیست
محمدی گفت دو قانون داریم یکی قبل از ۱۳۴۵ ودیگری بعد از آن .

دکتر گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند در جلسه مدیریت ستاد بحران در مورد حضور دیر هنگام بعضی روسا گفت
رئیس اداره ای که نیم ساعت یا ۴۰دقیقه دیر به جلسه می آید نیامدنش بهتراز آمدنش است
این دیرآمدن توهین به روسائی است که در جلسه سروقت آمده اند
وظیفه ذاتی ما این است که سروقت در جلسه حاضر شویم

حضور دیر هنگام رئیس در جلسه نشان از بی توجهی به مسائل تست

ریاست جلسه در آخر بعلت رفتن فرماندار از جلسه مجددا با مهندس میکائیلی بود

مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا انتشار می یابد

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا

@miyabi_R

t.me/jjavanefarda

روسای ادارات مرند در مسابقه و آزمون تدبیر مدیریت قرار گرفتند

گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند بین مدیران برگزاری آزمون و مسابقه عملکرد در گشایش گره مردم را پیشنهاد داد و این امر بدستور فرماندار در مدت شش ماه عملی میشود

فرماندار مرند خطاب به روسای ادارات حاضر و غایب در جلسه مدیریت ستاد بحران گفت هرمدیری در عرض ششماه بتواند با تدبیر خود وبا استفاده از تبصره های قانونی در گشایش گره ارباب رجوع خود و معضل جامعه و مشکل اداره خود را حل کند و موفق شود مورد تشویق قرار خواهد گرفت

#جوان_فردا #زبان_گویای_مردم_مسئولین

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا ?
@miyabi_r

 

مقایسه کردن مرند با میانه  گناه نیست

#میانه در فکر تعویض بالگردهای اورژانس ولی مرند همچنان دنبال سایت بالگرد ( زمین مناسب )‼️‼️

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا?
@miyabi_r

T.me/jjavanevarda