سرمایه خاک خورده در روستاها

نظربراینکه تعدادی ازامکانات و ساختمانهای ادارات بخصوص ساختمانهای تعاون روستائی و مدارس و مخابرات و بهداشت ودرمان و… در روستاها مورد استفاده متولیان نیستند و دارند بخاطر عدم نگهداری تخریب میشوند و این سرمایه های کلان در روستاها دارد تخریب میشود
پیشنهاد می گردد این ساختمانها در اختیار شوراها و دهیاران قرار گیرند تا اطلاع ثانوی ضمن نگهداری به نحو احسن مورد استفاده گیرند

 
بسمه تعالی
جتاب آقای دکتر#گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند

با سلام وتحیات
نظربراینکه تعدادی ازامکانات و ساختمانهای ادارات بخصوص ساختمانهای تعاون روستائی و مدارس و مخابرات و بهداشت ودرمان و… در روستاها مورد استفاده متولیان نیستند و دارند بخاطر عدم نگهداری تخریب میشوند و این سرمایه های کلان در روستاها دارد تخریب میشود
پیشنهاد می گردد این ساختمانها در اختیار شوراها و دهیاران قرار گیرند تا اطلاع ثانوی ضمن نگهداری به نحو احسن مورد استفاده گیرند

دهیاران میتوانند موقتا بعنوان ساختمان دهیاری و شورا و یا بعنوان مجموعه ورزشی مورد استفاده قرار دهند
اگر اینها هم مقدور نباشدکه قطعا مقدور است کشاورزان میتوانند بعنوان انبار محصولات کشاورزی مورد و استفاده قرار دهند

بامید اینکه شاهد برگشت این ساختمانها به چرخه خدمات واقتصاد باشیم و مردم را با تصمیمتان خوشحال فرمایید

مدیرمسئول و هیات تحریریه پایگاه خبری #جوان_فردا

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا
?
@miyabi_R
???

عضو کانال خبری #جوان_فردا شوید
?
t.me/jjavanefarda