صادق عندلیب بعنوان رئیس هیات ورزش پهلوانی و زور خانه ای در مرند معرفی شد

در این مراسم آقای صادق عندلیب بعنوان رئیس جدید هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای شهرستان مرند منصوب شد ابلاغ عندلیب صادر شده از سوی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان توسط فقیهی در حضور حاضرین تقدیم شد

صادق عندلیب رئیس هیات ورزشی پهلوانی و زورخانه ای شهرستان مرند شد

مراسم تجلیل و معارفه رئیس هیات ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی شهرستان مرند با حضور فقیهی رئیس اداره ورزش و جوانان مرند و با حضور مهندس آخوندی رئیس شورای شهر و شهرستان مرند و سردار علیپور و بخشی عضو شورا و عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و حقوقی شورای شهر مرند و ورزشکاران رسته های مختلف و مر بیان ورزش های شهرستان در سالن ورزشی تختی برگزار شد

در این مراسم آقای صادق عندلیب بعنوان رئیس جدید هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای شهرستان مرند منصوب شد ابلاغ عندلیب صادر شده از سوی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان توسط فقیهی در حضور حاضرین تقدیم شد

به گفته فقیهی از پیشکسوتان هم دعوت شده بود که جمعی از این پیشکسوتان ورزش حضور داشتند ولی محمود رحمانپور رئیس سابق هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای در این مراسم تجلیل حضور نیافته بود

صادق عندلیب در سال ۱۳۵۳ در یک خانواده ورزشی چشم به جهان گشودوی از دوران نوجوانی و جوانی علاقه وافر به ورزش کشتی داشت با اکثر پیشکسوتان کشتی در شهرستان مرند خاک تشک کشتی را خورده است کشتی پهلوانی را از سال ۱۳۶۸ در شهرستان مرند در اداره تربیت بدنی مرند زیر نظر پیشکسوتان ورزش کشتی و پهلوانی و زورخانه ای را تعلیم دیده است

وی در مصاحبه ای  سرپائی  به #جوان_فردا گفت جایگاه پیشکسوتان باید حفظ شوند آنها امید ما و دارای بیشاز ۵۰ سال تجربه هستند باید از تجربیات آنها در رونق بخشیدن ورزش شهرستان استفاده کنیم

عندلیب افزود برای نوجوانان و جوانان برنامه خاص داریم باید ورزش مرند جایگاه اصلی خود را پیدا کند