مقصود استادی : روستانشینان ،باغ داران،مزرعه داران وعلاقمندان به کشت و صنعت با مشکلات متعددی مواجهند

یکی ازاین راهکارها تاسیس بازار محلی برای فروش مستقیم محصولات کشاورزی، باغی، دامپروری و صنایع دستی روستاییان می باشد. در پی حمایت و استقبال از این راهکار و با توجه به اینکه روستاییان محصولات خویش را با قیمت نازلی به واسطه گران و دلالان ارائه می دهند، بر آن شدیم تا با حمایت مسئولان و دست اندر کاران گامی در جهت رفاه حال مردم این منطقه برداریم، لذا طرح تاسیس یک بازارچه محلی را در نظر گرفتیم.

مصاحبه اختصاصی #جوان_فردا با مهندس مقصود استادی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهرمرند


موضوع راه اندازی بازار چه خشکبار
به گزارش #جوان_فردا از مرند دستور جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهرمرند که با حضور اعضای کمیسیون به ریاست استادی روز دوشنبه برگزار شد دستور جلسه ایجاد و راه اندازی بازارچه خشکبار در شهرمرند بود
اجمعی از کسبه داران صنف خشکبار و جوادی رئیس خدمات شهری و برزگر مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک در این جلسه حضور داشتند

استادی در مورد هدف از راه اندازی بازارچه خشکبار به جوان فردا گفت

این امر نشان دهنده اهمیت فوق العاده حضور این قشر در جامعه و ثمره فعالیت ایشان است.این امر در حالی است که روستانشینان ،باغ داران،مزرعه داران وعلاقمندان به کشت و صنعت با مشکلات متعددی مواجهند که می توان با یک تدبیر به موقع نسبت به رفع مشکل ایشان و حل یک معضل اجتماعی – اقتصادی بنام تورم و گرانفروشی محصولات کشاورزی و دامپروری از یک سو و عدم تمایل نسل جوان به کسوت پدران از سوی دیگر اقدام نمود.

یکی ازاین راهکارها تاسیس بازار محلی برای فروش مستقیم محصولات کشاورزی، باغی، دامپروری و صنایع دستی روستاییان می باشد. در پی حمایت و استقبال از این راهکار و با توجه به اینکه روستاییان محصولات خویش را با قیمت نازلی به واسطه گران و دلالان ارائه می دهند، بر آن شدیم تا با حمایت مسئولان و دست اندر کاران گامی در جهت رفاه حال مردم این منطقه برداریم، لذا طرح تاسیس یک بازارچه محلی را در نظر گرفتیم.