میابی : به کسی رای خواهم داد #قوم _پرور و #فامیل_پرور #پسر_خاله_پرور نباش قدرت مستقل نمودن جلفا ومرند را از نظر نماینده مجلس داشته باشدد

میابی در مورد نقش لج بازان ومبلغان مزدوران ریالی در منحرف کردن مردم در امر انتخاب شایسته تر گفت این افراد انگشت شمار از همشهریانمان هستند هرچهار سال هزبنه چهار سال زندگی شان را در این انتخابات بدست می آورند و ماموریت شان فقط تخریب آقای #شافعی است سوال این است چرا فقط #شافعی را تخریب می کنند ❓

بانام امام رضا ع رای ام را دزدیدند‼️

#میابی: بکسی رای خواهم داد توان این را داشته باشد جلفا و مرند راازنظر انتخابات مستقل کند

نظارت های مستمر و دقیق تضمین کننده سلامت انتخابات است

#میابی مدیرمسئول #جوان_فردا در جلسه ای که با جمعی از همشهربان که دردفترپایگاه خبری #جوان_فردا برگزار شد، گفت: برگزاری انتخابات سالم و پرشور در کشور ما از اهمیت، جایگاه و حساسیت خاصی برخوردار است و این حساسیت درانتخابات پیش روباتوجه به اتفاقات اخیر بسیار مشهودتر است.
وی افزود: درهرجایگاهی که هستیم باید تلاش کنیم که یکی از ارکان مهم انتخابات که همان حضور حداکثری مردم است، محقق شود و نباید به گونه ای عمل کنیم که دشمنان نظام از عملکرد ما برای دستیابی به مقاصد شوم خود و ضربه زدن به پایه های مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند.
#میابی گفت با توجه به کیفیت جلسه ستاد پیگیری جرائم انتخابات که با حضور جمعی از فعالین مجازی به ریاست زارع زاده رئیس دادگستری وباحضور دادستان ودادرس شهریامچی و معاون فرماندار و نماینده اطلاعات و سپاه و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در مرند و جلفا اخیرا برگزار شد
اگر این تصمیمات عملیاتی شود سالم بودن انتخابات محقق تر خواهد شد
میابی از دستگاههای نظارتی بر انتخابات خواست با شجاعت تمام وارد نظارت بر انتخابات شوند اولا مانع کاردزدی بعضی از کاندیداها در امورات اجرائی شوند ثانیا مانع دروغگوئی کاندیداهائی که متوسل به دروغگوئی و تهمت زدن دست خواهند زد شوند
میابی  در مورد ورود پولهای ناپاک به انتخابات گفت هر کاندیدائی با پول وارد کارزارانتخاباتی شوند باید رد صلاحیت شود
اگر این موارد رعایت شود مردم دلگرم تر خواهند شد
میابی خطاب به حضار گفت تغییر نگرش مسئولین شهرستان در امر برگزاری هرچه صحیح تر انتخابات ستودنی است .
وقتی مسئولین با #تغییر نگرش وارد اجرای انتخابات شدند حال نوبت رای دهندگان است وظیفه مااین است که افراد شایسته ترراانتخاب کنیم هر چند سخت است چون روش تبلیغات بعضی کاندیداها درست نیست . متاسفانه نظارت بعداز تایید صلاحیت کاندیداها بر روش تبلیغات کاندیداها ضعیف است این از ضعف قانون است .
میابی گفت اگر شما رای دهندگان این تغییر نگرش را در خود بوجود آوریددیگر به وعده های دروغین و پوپولیستی اعتماد نخواهیم کرد انتخاب شایسته تر را خوب انتخاب می کنید
روزی بعداز انتخابات سال۹۱ به سال ۹۴رسیدیم یک همشهری بمن گفت وقتی بعداز انتخابات ۹۱ که با نام امام رضا ع رای مرا دزدیدند در سال ۹۴ با شروع انتخابات به امامزاده سید احمد رفتم گفتم ای ابواب الجمعی امام رضا ای اقوام امام رضا ع درانتخابات سال ۹۱ با نام مبارک امام رضا ع رای مرا بسرقت بردند مرا گول زدند ابن گول خوردن باعث شد به پشت سرکاندیدایی که هم از نظرتقوا و هم از توانمندی و هم پاکدستی و تعهد و تخصص والا بود بدتبلیغ کنم وراستی تخریب کردم حال یا امامزاده چه کنم یا به امام رضا بگو این دروغگو و فریبکار را رسوا کند یا گلایه از شما را به قبر خواهم برد چرا با نام امام رضا رای مرا دزدیدند چرا با نام امام رضا فریب دادند من در محضر نسل های آینده شرمنده ام چرا اینقدر من به دروغگو اعتماد کرده ام و فرد شایسته را تخریب‼️
میابی افزود دیگر کار از کار گذشته در این ۱۲سال گذشته در مرند و جلفا آجر روی آجر گذاشته نشده است یعنی نقش نماینده گان این سه دوره باید خوب ارزیابی شود اگر از این وضعیت فعلی راضی هستید بیاییدادامه دهیم اگر از وضعیت فعلی راضی نیستید باید در انتخاب خود #تغییرنگرش دهیم
میابی در مورد نقش لج بازان ومبلغان مزدوران ریالی در منحرف کردن مردم در امر انتخاب شایسته تر گفت این افراد انگشت شمار از همشهریانمان هستند هرچهار سال هزبنه چهار سال زندگی شان را در این انتخابات بدست می آورند و ماموریت شان فقط تخریب آقای #شافعی است سوال این است چرا فقط #شافعی را تخریب می کنند ❓
این بار یعنی در انتخابات ۹۸ افرادی را مشخص کرده اند که فقط با دروغ های پررنگتر از گذشته وارد کارزار انتخاباتی شوند مردم باید در این سال دیگر باین دروغها اعتناواعتماد نکنندو دیگر نگذارندبانام امام رضا رای شان رافرصت طلبان بدزدند
دیگربس است مرندوجلفا دچار پسروی شدید شده است بیاییدبا همدلی و وحدت مشت محکم بردهان دروغگویان و فرصت طلبان بزنیم ومرند و جلفا رافدای لج بازی و دروغ های فریبنده نکنیم
بکسی رای دهیم سالم وپاکدست و متعهد و متخصص وکاردان وتوانمند دارای ارتباطبامقامات ارشد کشوری  باشددرقبال خون شهدا مسئولیت داشته باشد #قوم _پرور و #فامیل_پرور #پسر_خاله_پرور نباشد
من ازکسی حمایت خواهم کردکه جلفا راازمرندومرندراازجلفامستقل کند یعنی جلفاومرندبایدنماینده مستقل داشته باشندهرنماینده ای توان این راداشته باشدقطعاازآن حمایت خواهم کرد
پاسخ این سوال راباید مردم بپرسند چرادراین دودوره نخواستندجلفاومرند حوزه انتخابیه جداگانه داشته باشند❓

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید
t.me/jjavanefarda