خانواده شهدا بهترین میزبان در منطقه زلزله زده میانه

مردی که در روی صندلی نشسته و لباس سیاه به تن دارد کلیه ساختمانش از بین رفته و حالا با خانواده یک شهید در منزل آنها باهم زندگی می کنند
طبق گفته ای یکی از بسیجیان جهادگر واز دست اندرکاران ساخت ساختمان این مردگفت هوا روبه سردی است من از مرندیان عزیز میخواهم با کمی کمک آنها میتوانیم ساختمان این خانواده را تکمیل کنیم و تحویل دهیم لازم به گفتن است وک دختر این مرد در زلزله دار فانی را وداع گفته اند

‏خانوده شهید در منطقه زلزله زده میانه بهترین میزبان

به گزارش جوان فردا از منطقه زلزله زده میانه

مردی که در روی صندلی نشسته و لباس سیاه به تن دارد کلیه ساختمانش از بین رفته و حالا با خانواده یک شهید در منزل آنها باهم زندگی می کنند
طبق گفته ای یکی از بسیجیان جهادگر واز دست اندرکاران ساخت ساختمان این مردگفت هوا روبه سردی است من از مرندیان عزیز میخواهم با کمی کمک آنها میتوانیم ساختمان این خانواده را تکمیل کنیم و تحویل دهیم لازم به گفتن است وک دختر این مرد در زلزله دار فانی را وداع گفته اند