حقیقت فراماسون یا فراموشخانه استیضاح ترامپ یا تخریب رئیس جمهور ایران

در میان آنچه که از رشحات فکری یهود خرابکار ( دشمن انسانیت ) بشمار میرود خطرناکتر از همه قدمی است که یهود برداشته و رجال اسعمار نیز در این قدم او را یاری کرده اند ، و آن بوجود آوردن جمعیت فراماسونی نابود کننده است .

حقیقت فراماسون یا فراموشخانه استیضاح ترامپ یا تخریب رئیس جمهور ایران

 
حقیقت فراماسون یا فراموشخانه استیضاح ترامپ یا تخریب رئیس جمهور ایران

نویسنده : #ر_میابی

در میان آنچه که از رشحات فکری یهود خرابکار ( دشمن انسانیت ) بشمار میرود خطرناکتر از همه قدمی است که یهود برداشته و رجال اسعمار نیز در این قدم او را یاری کرده اند ، و آن بوجود آوردن جمعیت فراماسونی نابود کننده است .
جمعیت فراماسونی یک جمعیت سرّی است که هدفهای خطرناکی در برداشته است
ولی باید گفت که جمعیت مزبور در زمانهای اخیر خود را با راههای مختلف آشکار و علنی ساخته و هدفها و شعائر تازه ای را پایه گزاری میکند که هیچگونه ارتباطی با موجودیتش ندارد
نقشه استیضاح ترامپ از نقشه های این فراماسون یا فراموشخانه ای است.
جنگ رسانه ای بر علیه ایران اسلامی توسط یهود بجائی رسیده است که باصطلاح خودیها هم در عمل گفته های رسانه های یهود را در داخل بازگو می کنند
ادامه دارد
#قسمت_اول
#جوان_فردا
t.me/jjavanefarda