دکتر واعظی : ایده پردازان مارا بعنوان یار و یاور خود بداند و قطعاً آنچه از دستمان برآید در خدمتشان خواهیم بود

در جشنواره #رویش از #ایده تا #ثروت شهرستان مرند گفت : هرشخصیتی دارای طرح و ایده باشد و ایده پردازان مارا بعنوان یار و یاور خود بداند و قطعاً آنچه از دستمان برآید در خدمتشان خواهیم بود

 
دکتر واعظی


رئیس مرکز رشد و فناوری استان آذربایجانشرقی

در جشنواره #رویش از #ایده تا #ثروت شهرستان مرند گفت : هرشخصیتی دارای طرح و ایده باشد و ایده پردازان مارا بعنوان یار و یاور خود بداند و قطعاً آنچه از دستمان برآید در خدمتشان خواهیم بود

 

مشروح خبر بزودی در سایت #جوان_فردا

T.ME/JJAVANEFARDA