ورودی مرند کی ساماندهی میشود⁉️

قابل توجه
معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند
شهردار مرند
شورای اسلامی مرند
راه وترابری مرند
راه و شهرسازی مرند

 
ورودی مرند کی ساماندهی میشود⁉️

قابل توجه
معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند
شهردار مرند
شورای اسلامی مرند
راه وترابری مرند
راه و شهرسازی مرند

#جوان_فردا

@jjavanefarda