جلسه شورای راهبردی صنایع چوبی و مبلمان شهرستان مرند تشکیل شد

جلسه شورای راهبردی صنایع چوبی و مبلمان شهرستان مرند، با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی و شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان ، بودجه برنامه های عملیاتی خوشه به مبلغ ۱۹۷ میلیون تومان مصوب گردید.

جلسه شورای راهبردی صنایع چوبی و مبلمان شهرستان مرند، با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی و شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان ، بودجه برنامه های عملیاتی خوشه به مبلغ ۱۹۷ میلیون تومان مصوب گردید.

با عملیاتی شدن آن گام موثری در توسعه صنعت مبل شهرستان برداشته خواهد شد .