بازدیدمهندس شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از دو واحد تولیدی

شکرانی با حضور در واحدهای تولیدی مبل و ترازوی دیجیتال ضمن بازدید از روند فعالیت در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت .

ه گزارش جوان فردا JAVANEFARDA.IR  به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ، مسعود شکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از دو واحد تولیدی بازدید کرد .

وی با حضور در واحدهای تولیدی مبل و ترازوی دیجیتال ضمن بازدید از روند فعالیت در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت .