شاخ به شاخ پراید با تریلر در جاده مرند و بازرگان

در ساعت ۲۲/۳۴ روز پنجشنبه ۵ دی ماه ۹۸ پایگاه ‌امداد و نجات جاده ای پیام جمعیت هلال احمر شهرستان مرند توسط اورژانس در جریان تصادف شدید و شاخ به شاخ یکدستگاه سواری پراید با تریلر در جاده مرند – خوی نرسیده به پمپ بنزین جواهری کشکسرای مبنی بر گیر کردن یکنفر در پراید قرار میگیرند که بلافاصله تیم تخصصی جاده ای با یکدستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام که قبل رسیدن تیم امدادونجات توسط افراد محلی رها سازی شده بود .

شاخ به شاخ پراید با تریلر

به گزارش جوان فردا از مرند   تصادف شاخ به شاخ یکدستگاه پراید با تریلر ، جان یک نفر را گرفت

  در تصادف شاخ به شاخ یکدستگاه سواری پراید با تریلر در جاده مرند – بازرگان نرسیده به پمپ بنزین جواهری یکنفر جان خود را از دست داد.

در ساعت ۲۲/۳۴ روز پنجشنبه ۵ دی ماه ۹۸ پایگاه ‌امداد و نجات جاده ای پیام جمعیت هلال احمر شهرستان مرند توسط اورژانس در جریان تصادف شدید و شاخ به شاخ یکدستگاه سواری پراید با تریلر در جاده مرند – خوی نرسیده به پمپ بنزین جواهری کشکسرای مبنی بر گیر کردن یکنفر در پراید قرار میگیرند که بلافاصله تیم تخصصی جاده ای با یکدستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام که قبل رسیدن تیم امدادونجات توسط افراد محلی رها سازی شده بود .

 بنابراین گزارش در این حادثه یکنفر در دم کشته و یکنفر مصدوم شده بود.

 

لازم بتوضیح است این جاده در دوره هفتم مجلس یکی از طرحهای ملی بود که متاسفانه از دور هشتم مجلس به فراموشی سپرده شد و نماینده مجلس نهم و دهم نتوانست در مدت ۸ سال کاری انجام دهد قاتل این تصادفات کیست ؟

 ارسالی از محمدعلی هاشم پور