بازگشائی پل طالقانی در مرند

رئیس شورا طرح مطرح شده در کمتیه فنی ترافیک را در مورد بازگشائی پل طالقانی را مطرح کرد و بعداز بررسی و اظهار نظرهای مختلف مخالف و موافق شورا نتوانست در این مورد اظهار نظر کند

شورای اسلامی شهرمرند در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ به ریاست مهندس فرامرز آخوندی با حضور شش عضو شورا جلسه داشت

به گزارش خبرنگار جوان فردا
شورای اسلامی مرند روز شنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۷ راس ساعت ۱۷ با حضور۵ عضو به ریاست مهندس فرامرز آخوندی تشکیل جلسه داد در این جلسه نامه های واصله توسط رئیس جلسه قرائت شد
رئیس شورا طرح مطرح شده در کمتیه فنی ترافیک را در مورد بازگشائی پل طالقانی را مطرح کرد و بعداز بررسی و اظهار نظرهای مختلف مخالف و موافق شورا نتوانست در این مورد اظهار نظر کند
مشروح خبر بزودی در جوان فردا انتشار خواهد یافت