میدان چمن و جمعه بازار و ورزش در دولت آباد

جای بسی تشکر دیگر است از فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان جناب دکتر #بهتاج
اگر کاردزدان انتخاباتی دروغگو ،کاردزدی نکنند با درخواست مردم و شوراها و دهیاران دهستان دولت آباد و پیگیری شورای بخش مرکزی و موافقت معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند و توجه خاص واستمرار موکد دکتر #پورمحمدی استاندار #دولت_آباد در یک‌قدمی شهر شدن واقع شده است

جمعه بازاری در روستای دولت آباد

به گزارش خبرنگار اجتماعی #جوان_فردا  دولت آباد از توابع شهرستان مرند بزودی شهر میشود.

راه اندازی این بازار از چند منظر قابل تقدیر و تشکر است
اولا)استقبال مردم
ثانیا)جلوگیری لز رفت وآمدها به شهر جهت خرید
ثالثا) جهت جلوگیری از ترافیک در شهر

رابعا)جذب فعالین اقتصادی به روستا

جای بسی تشکر دیگر است اگر کاردزدان انتخاباتی دروغگو ،کاردزدی نکنند با درخواست مردم و شوراها و دهیاران دهستان دولت آباد و پیگیری شورای بخش مرکزی و موافقت معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند و توجه خاص واستمرار موکد دکتر #پورمحمدی استاندار #دولت_آباد در یک‌قدمی شهر شدن واقع شده است
انشاالله بزودی بعداز عید این امر عملی خواهدشد.
#جوان_فردا
ورزش در #دولت_آباد

جای بسی تشکر دیگر است اگر کاردزدان انتخاباتی دروغگو ،کاردزدی نکنند با درخواست مردم و شوراها و دهیاران دهستان دولت آباد و پیگیری شورای بخش مرکزی و موافقت معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند و توجه خاص واستمرار موکد دکتر #پورمحمدی استاندار #دولت_آباد در یک‌قدمی شهر شدن واقع شده است
انشاالله بزودی بعداز عید این امر عملی خواهدشد.

#دولت_آباد صاحب میدان چمن میشود

با مدیریت بجا و موقعیت سنجی دکتر گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند و با درخواست مهندس فقیهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند دولت آباد بزودی صاحب #میدان_چمن خواهدشد
#میدان_چمن_ورزشی در #دولت_آباد

جای بسی تشکر دیگر است از فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان جناب دکتر #بهتاج
اگر کاردزدان انتخاباتی دروغگو ،کاردزدی نکنند با درخواست مردم و شوراها و دهیاران دهستان دولت آباد و پیگیری شورای بخش مرکزی و موافقت معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند و توجه خاص واستمرار موکد دکتر #پورمحمدی استاندار #دولت_آباد در یک‌قدمی شهر شدن واقع شده است
انشاالله بزودی بعداز عید این امر عملی خواهدشد.

جای یاداوری اگر دستهای دروغگویان انتخاباتی نبود دولت آباد و روستاهای تابعه دهستان دولت آباد بیش از توسعه یافته بود .پل دولت آباد یکی از وعده های انتخاباتی کاردزدان انتخاباتی است که وعده دادند عمل نکردند رای مردم را بسرقت بردند

اگر دولت آباد توسعه یابد قطعا توسعه مرند از طرف شمال رو به رشد خواهد بود

نظربراینکه آرامستانهای این روستاها در ورودی این روستاها واقع شده است جای بسی تامل است .
باید دهیاران و وشوراهای محترم روستاهای دولت آباد و بنگین ودیگر روستاها باید در فکر احداث آرامستان