خطای بزرگ ترامپ / انتقام / انتقام / انتقام

انتقام ، انتقام ، انتقام

 خطای بزرگ ترامپ 
ترامپ را باید ادب کرد‼️

خط دهی اسرائیل و پول عربستان ، ترامپ را وادار به تصمیم گیری خطرناک‌کرد.
ترور سردار سپهبد حاج قاسم #سلیمانی و‌همراهانش به دستور مستقیم ترامپ و اقرار بلسان آن‌توسط رئیس تروریستهای دولتی یک تصمیم ناعاقلانه و خطرناک بود .
کلمه #انتقام در شعارهای مردم ایران و‌جهان بعداز ترور سردار #سلیمانی ، نشان از این است که ترامپ را باید ادب کرد.
اصلی ترین #تئوریسین توطئه ترور سردار ?دلها ،با پول عربستان ، اسرائیل صهیونیزم است .
کلمه انتقام کلمه ای است که باید هرچه زودتر انجام گیرد .بهترین نقطه برای انتقام #تل_آویو است. #تل_آویو مرکز پرورش تروریستهاست .
البته پایگاههای نظامی آمریکا حساب دیگری دارند .
از طرفی :
اولا باید از منطقه بروند
ثانیا بعنوان مجرم جنگی در دادگاههای بین المللی محاکمه و‌مجازات شوند.
ثالثا اسرائیل باید بعنوان اشغالگر در سازمان بین المللی محکوم و‌توسط دادگاههای بین المللی محاکمه و مجازات شود .
آنچه شیرین است #انتقام #انتقام #انتقام

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda