مهندس صراف درمورد انتخابات مرند وجلفاچه نظری دارد.

صدف دارد هزار دور دم نمی زند مرغه یک تخم زاید وفریاد می زند

صراف

مهندس صراف درمورد انتخابات مرند وجلفاچه نظری دارد.؟

صدف دارد هزار دور دم نمی زند                               مرغه یک تخم زاید وفریاد میزند.

درنشست صمیمی با مهندس صراف درمورد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که درحوزه انتخابیه مرند وجلفا به مرحله دوم مانده است مهندس صراف گفت .
دردورسوم آقای کریم شافعی نماینده مردم مرند وجلفا بود وقتی من در دورچهارم وارد مجلس شدم وقتی پرونده مرند را مورد مطالعه قراردادم دیدم مردانه آقای شافعی برای منطقه مرندوجلفا مصوباتی خوب وکارآمد مورد تصویب قرارداده است.واجب دیدم پروژه ها را باتوجه به اینکه کلنگ زنی توسط آقای شافعی انجام شده بود.ادامه دادم باید قدرشناس باشیم. واقعا آقای شافعی مرد پاکدست ومرد عمل است..
وی درمورد انتخابات مرند گفت این خصلت مردان وزنان بزرگ است که کارهای انجام شده را به رخ مردم نمی کشد هرچند امام خمینی ره وحضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب هم فرمودند کارهای انجام یافته به اطلاع مردم برسانید تا مردم بشنوند که توسط نظام جمهوری اسلامی کارهای خوبی انجام شده است.
وی درمورد آشتی خود با آقای شافعی گفت : چند دوره هست که تعدادی از این اختلاف فی مابین من و آقای شافعی سوءاستفاده می کردند .این سوءاستفاده درراستای منافع افراد معدودی بود وضرر مناطق جلفا ومرند بود که بنده متوجه شدم با وساطت دوستان وخیرخواهان مرند وجلفا آشتی ما انجام گرفت تا خدمتی بر جوانان مرند انجام دهیم.
کارهائی که درمنطقه مرند وجلفا انجام شده است از آثار این دوبرادر ان شافعی در منطقه می باشد. اعم از
*منطقه آزاد صنعتی وتجاری جلفا

*تبریز کف

* تکدانه

* گرگین

*ساگارساز

*کائولن شوئی

*چینندگان

*شهرک صنعتی

*۴۲ مدرسته نوسازی شده

*پمپاژ وانتقال آب ارس به دشت هرزندات ویکانات

*پمپاژوانتقال آب ارس به دشت گردیان و ایری و روستاهای منطقه سیه رود

ودیگر امکانات صنعتی که درمناطق مرند وجلفا به چشم میخورد.

مهندس صراف اضافه کرد .

و الله من ماندم !!!!!!!!!!

وی درمورد فعالیت های انتخاباتی دوکاندیدا گفت باتوجه به اینکه در دنیای مجازی بعضی هواداران  دوکاندیدا بد اخلاقی میکنند از طرفین میخواهم تبلیغات اسلامی درشان جمهوری اسلامی را سرلوحه خود قراردهند. ولی حیف که بعضی از هواداران کاندیدای ردیف دوم خیلی بداخلاقی خرج میدهند . وبه هواداران سفارش میکنم اخلاف ومنش را رعایت کنندبخصوص از هواداران آقای حاج کریم شافعی میخواهم با معرفت دردنیای مجازی و دردنیای حقیقی ظاهر شوند. وقتی یک نفر بازی را می بازد روبه تنش وخشن می آورد.الان این جو در حوزه انتخابیه مرند وجلفا به وضوح دیده میشود.مردم مرند وجلفا دنبال یک کاندیدای دروغگو وعوامفریب نیست.دیگر وعده های در.وغین متوسل شدن به ائمه اطهخار دراین بحبوحه جواب نخواهدداد

پیش بینی بنده حقیر که چندین سال است آشنائی با فضای رقابتی انتخابت دارد پیروز میدان ازآن مردم به نمایندگی آقای حاج کریم شافعی می باشد.من ازروستاها خبردارم از شهرها خبردارم از منطقه جلفا خبر دارم که پیروز میدان آقای شافعی است .وبه دوست دیگر خود دراین انتخابات یکی از صندلیهای مدیریت بورس کارگزاران آستان قدس رضوی را درنظر گرفته ام. خلاصه مردم میدانند این نماینده فعلی کاری برایمناطق جلفا ومرند ننموده است .ولی دراینجا درذهنم جمله منورشد باید بگویم.

بعضی افراد کاری هم نکرده اند ولی سروصدایشان گوش منطقه را کر کرده است ..
که درمضمون این شعر می باشد .

صدف دارد هزار دور دم نمی زند                                       مرغه یک تخم زاید وفریاد می زند