قدی بر سخنان یکی از کاندیداهای یازدهمین‌دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرند و جلفا

آقای کاندیدا نکند تازه در فهم وارد فرهنگ‌ سیاسی احزاب یا جناحها شده اید⁉️
آقای کاندیدا حمایت کردید این حق انتخاب تان بود ولی چرا در این ۴سال نتوانستید یک جمله بپرسید

نقدی بر سخنان یکی از کاندیداهای یازدهمین‌دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرند و جلفا

به گزارش #جوان_فردا از یکی از روستاهای شمال غربی مرند
این کاندیدا در دور دهم انتخابات کاندیدای مجلس بود .در مرحله دوم این دوره از حسننژاد نماینده قانونی موقتی سخت حمایت کرد.
این‌کاندیدا اخیرا در یکی از جلسات خانگی گفت چرا مرند باین وضع افتاده است⁉️
در پاسخ این سوال خودش گفت اشتباه درانتخاب و اینجاست وقتی دولت اصلاح طلب است نماینده اصولگرا را رای میدهید به مجلس میفرستید و وقتی دولت اصولگرا است اصلاح طلب میفرستید و این نماینده میرود در مجلس نمیتواند چگونه رفتار کند بجای اینکه برود بودجه بگیرد میرود از جناحش دفاع می کند وی اشاره ای به سه دوره قبل نمود یعنی دور هشتم و نهم ودهم .وگفت این عمل دراین سه دوره به عین دیده میشود .

سوال #جوان_فردا از این کاندیدا این است

آقای کاندیدا حضرتعالی به چه علت در دور قبل از آقای حسننژاد حمایت کردید⁉️مگر نمی دانستید دولت به قول شما اصلاح طلب و کاندیدای مورد حمایتتان به اصطلاح اصولگرا و ارزشی نامیدید⁉️

آقای کاندیدا نکند تازه در فهم وارد فرهنگ‌ سیاسی احزاب یا جناحها شده اید⁉️
آقای کاندیدا حمایت کردید این حق انتخاب تان بود ولی چرا در این ۴سال نتوانستید یک جمله بپرسید
از آب هرزندات چه خبر⁉️
از منطقه آزادشدن مرند چه خبر⁉️

چرا بیمارستان را بدون اعتبار دولتی کلنگ زنی کردید⁉️
چرا طرح های ملی مانند الیاف شیشه و جاده های مرند و بازرگان و‌مرند جلفا و بیمارستان ۳۰۴ به فاینانس تبدیل شد⁉️ویا اصلا اجرا نشد
آقای کاندیدا چرا جرات نکردید از نماینده مورد حمایتتان بپرسید شمابرای خرید بیسکوت ساقه طلائی پول نداشتید چطور دریک روز #۱۰۰۰۰۰_تن_آهن خریده است و‌پولش را از کجا آورده است⁉️

از استادیوم ۱۵۰۰۰نفری چه خبر ⁉️و چرا از ۱۵۰۰۰به ۵۰۰۰نفر تقلیل یافته و همچنان سرنوشتش مشخص نیست⁉️
از سی تی اسکن چه خبر⁉️ودر کجاست⁉️

مشروح تحلیل بر این سخنرانی بزودی انتشار خواهد یافت

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda