بازار شایعه داغ است

تا این تاریخ از رد صلاحیت کاندیدا ها در حوزه انتخابیه مرند وجلفا خبری نیست ولی بازار شایعه در دنیای مجازی و یا در دنیای حقیقی دهان به دهان رد صلاحیت بعضی از کاندیداها شنیده میشود .

بازار شایعه داغ است

چند ساعت مانده تا شورای نگهبان صلاحیت های داوطلبین کاندیداتوری یازدهمین دوره شورای اسلامی را به فرمانداران حوزه های انتخابیه که رئیس حوزه انتحابیه هستند اعالم کند . بازار شایعه داغ شده است . حوزه انتخابیه مرند و جلفا مستثنی از این بازار نیست .

تا این تاریخ از رد صلاحیت کاندیدا ها در حوزه انتخابیه مرند وجلفا خبری نیست ولی بازار شایعه در دنیای مجازی و یا در دنیای حقیقی دهان به دهان رد صلاحیت بعضی از کاندیداها شنیده میشود .
#جوان_فردا
معتقد است تا ساعت ۲۴ چند ساعت دیگر باقی است بهتر است صبور باشیم تا در داغ تر کردن بازار شایعه نقش نداشته باشیم .

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda