شافعی : عقب ماندگی ۸ سال گذشته منطقه را باید با جذب ۱۰۰۰میلیارد جبران کرد

شافعی : عقب ماندگی ۸ سال گذشته منطقه را باید با جذب ۱۰۰۰میلیارد جبران کرد

شافعی گام دوم

شافعی:

عقب ماندگی ۸ سال گذشته و۴ سال این دوره را درعرض چهار سال با جذب مبلغ ۱۰۰۰میلیارد جبران خواهم کرد.
بنا به گزارش خبرنگار جوان فردا
شافعی روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱/۱۶دردیدارمردمی خود با مردم شهرستان هادیشهر ومنطقه آزادارس جلفا گفت:

دردوره هفتم مجلس توانستم ۷ دانشگاه برای منطقه جلفا وهادیشهر بیاورم ولی متاسفانه تعدادی ازاین دانشگاهها ازدست رفته وتعطیل هستند.
تاسال ۱۳۸۷ توانستیم با همت شما مردم پمپاژوانتقال آب ارس به دذشتهای هرزندات ویکانات وگلفرج را شروع و۱۷ کیلومتر پیشرفت کار داشتیم والان برحسب مدیریت ونظارت ضعیف همان کانالهارا جلبک زده است.ومیگویند بودجه درجریان سالهای اخیر انجام شده ولی پیشرفت کاری به چشم نمی خورد.
شافعی اشاره به برنامه های خود که برسه قسمت است اشاره کرد وگفت برنامه های بنده درسه قسمت خلاصه میشود.
الف : کوتاه مدت
ب : میان مدت
ت : ظولانی مدت

باید به حرفهای مردم گوش دهیم تا چاره کاررا هرچه زودتر بیابیم.
باید درکوتاه مدت موضوع کارخانجات صنعتی تعطیل شده حل گردد تا اشتغال مجدد در منطقه براه بیافتد.
باید بیمه روستائیان حل گردد.
باید بیمه قالیبافان حل گردد.
باید پمپاژوانتقال آب ارس به دشتهای گلفرج وسیلگرد وگرگروهرزندات ویکانات پیگیری گردد.
باید دنبال بودجه های تخصیص یافته که درمنطقه خرج نشده است را پیگیری کنیم.
باید جاده هایی که بودجه ان درسال ۱۳۸۷ تصویب وتخصیص یافته۹ است را پیگیری کنیم تا به اتمام برسد.
باید موضوع تردد اتباع ایرانی به نخجوان حل گردد.
باید موضوع حمل و نقل عمومی با تعویض خودروها حل گردد تاکسی ها مدل جدید با مصرف سوخت کم وارد میدان شوند.
باید درمدیریت منطقه آزاد درراستای صنعتی وتجاری شدن منطقه آزادارس به جد حرکت کنیم.
باید آب شرب منطقه زیربنائی حل گردد.
باید مدارس نوسازی گردد.
باید درمورد جلوگیری ازتورم برنامه دولت تقویت گردد.
باید رونق اقتصادی عملی گردد.
و…
آقای شافعی درمورد برنامه های میان مدت وطولانی مدت هم توضیحاتی ارائه نمودند که در قسمت دوم گزارش باستحضار کاربران محترم خواهیم رساند.