مدیر مسئول جوان فردا پیگیر پرونده و مدارک تقدیمی به معاون رئیس قوه قضائیه

مدیر مسئول جوان فردا پیگیر پرونده و مدارک تقدیمی به معاون رئیس قوه قضائیه

مدیر مسئول جوان فردا پیگیر پرونده و مدارک تقدیمی به معاون رئیس قوه قضائیه

وقتی حضرت حجت الاسلام امینی معاون رئیس قوه قضائیه در سفر استانی حضرت آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به استان به شهرستان مرند تشریف آورده بود
میابی مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا مدارکی در مورد یکی از نمایندگان مجلس به امینی دا حال سرسختانه پیگیر این موضوع است