پرونده کیفری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری مرندبسته شد‼️

آیا بهتر نیست گزارشات رسیده توسط دستگاههای نظارتی با فنون روز بررسی گردد تا آبروی کسی زیر سوال نرود و اذهان عموم نسبت به انتخابشان بد بین نشوند❓

پرونده کیفری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری مرندبسته شد‼️

بعداز گذشت ۴ سال پرونده کیفری شورا و شهردار مرند باصدور جکم برائت بر اکثریت متهمین بسته شد
به گزارش #جوان_فردا از منابع موثق کلیه اعضای شورای اسلامی که متهم پرونده بودند برائت گرفتند.
#جوان_فردا
ضمن تشکر از دستگاه قضائی که متحمل زحمات زیادی شدند. با صدور حکم هرچند دیرهنگام ولی امید و نشاط را به مرند به ارمغان آوردند .
مرند دراین ۴ سال خسارات زیادی را متحمل شده است .
پاسخگو کیست ؟
آیا بهتر نیست گزارشات رسیده توسط دستگاههای نظارتی با فنون روز بررسی گردد تا آبروی کسی زیر سوال نرود و اذهان عموم نسبت به انتخابشان بد بین نشوند❓
مسئول آبروی از دست رفته متهمان برائت گرفته کیست؟❓

تحلیلی بر فقهی و حقوقی بر جریان شهرداری مرند در سال ۱۳۹۴ که با دستگیری شهردار و اعضای شورا وتعدادی از کارکنان شهرداری شد را در #جوان_فردا خواهید خواند

#جوان_فردا
#زبان گویای_مردم_مسئولین

عضو کانال خبری مستقل و مردمی #جوان_فردا شوید

t.me/jjavanefarda