مهندس ابراهیم صراف حمایت قاطع خودرا از حاج کریم شافعی اعلام نمود.

مهندس ابراهیم صراف نماینده مردم حوزه انتخابیه مرند وجلفا دردوره چهارم مجلس طی بیانیه ای حمایت خودرا از حاج کریم شافعی کاندیدای دهمین دوره مجلس شور ای اسلامی نمود. متن بیانیه بسمه تعالی اهالی محترم وامت شهید پرور شهرستانهای مرند وجلفا باسلام واعتذاراینجانب مهندس ابراهیم صراف نماینده اسبق شهرستانهای مرند و جلفا بدینوسیله از مردم […]

پیان عیدی شافعیصراف

مهندس ابراهیم صراف نماینده مردم حوزه انتخابیه مرند وجلفا دردوره چهارم مجلس طی بیانیه ای حمایت خودرا از حاج کریم شافعی کاندیدای دهمین دوره مجلس شور ای اسلامی نمود.
متن بیانیه

بسمه تعالی
اهالی محترم وامت شهید پرور شهرستانهای مرند وجلفا
باسلام واعتذاراینجانب مهندس ابراهیم صراف نماینده اسبق شهرستانهای مرند و جلفا بدینوسیله از مردم قهرمان پرور شهرستانهای مرند وجلفا زن ومرد ف پیروجوان میوخواهم که درروز انتخابات دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بطور یکپارچه حضور یافته وآرای خودرا به نام حاج کریم شافعی که مرد دیانت وسیاست وتجربه وتدبیر واز مصادیق شعر معروف زیر است که فرموده است:
به کار های گران مرد کاردیده فرست                                                تاشیر شر ژه برآید زیر خم کمند
ازنظر اینجانب ، حاج کریم شافعی کاندیدای اصلح ،مردعمل ومرد تدبیر وامید است باتوجه به جایگاهی که نزد حکومت جمهوری اسلامی ایران ورجال مجلس ودولت تدبیر وامید دارد یقین دارم که درطول دوره نمایندگی مجلس دهم خواهد توانست تحول عظیم یک باره دیگر درجهت عمران وپیشرفت منطقه ایجاد نماید او خواهد توانست یک باردیگر پمپاژ ارس را احیا کند احداث اتوبانهای خوی وجلفا راتامین اعتبار کرده وبه اتمام رساند منطقه آزاد ارس را بومی سازی نموده وتوسعه دهد وحتی هادیشهر را به منطقه آزاد ارس ملحق نماید .حاج کریم شافعی خواهد توانست بیمارستان موجودرا تجهیز وبیمارستان جدیسد وبزرگ دیگری درمرند احداث کند.حاج کریم شافعی مرد روزهای سخت ومرد سیاست وتدبیر نماینده فعال درمجلس وانسانی کارامد درحوزه انتخابیه ومردم مبارز با بیکاری وفساد است با ورود حاج کریم شافعی به مجلس شورای اسلامی :
رسید مزده که ایام غم نخواهد ماند                        کسی بیکار ،کسی بی آب ونان نخواهد ماند
از لطف ومحبت شما به حاج کریم شافعی بی نهایت سپاس گذارم.روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ زن ومرد وپیر جوان درانتخابات شرکت کنند صندوق هارا به نام شافعی پرکنید وبا موفقیت اودرمرحله دوم انتخابات مشت محکم بردهان استکبار جهانی به ویژه آمریکا واسرائیل بزنید ومرند و جلفا رااز بیکاری، رکود ، فساد وتباهی ودهها مشکل دیگر نجات دهید

مهندس ابراهیم صراف