حاج محمد ابراهیمی بر صندلی شورا تکیه زد

مهندس فرامرز اخوندی ضمن عرض تبریک صحت و سلامت حاج سعید ابراهیمی مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مرند گفت دو تبریک باید گفت یکی اینکه حصول برائت برای همکاران گذشته شورای اسلامی مرند نشان از پاکدستی اعضای محترم بخصوص حاج محمد ابراهیمی رئیس شورای چهارمین دوره شورای اسلامی مرند بود

حضور حاج محمد #ابراهیمی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مرند که در رزومه خود #ریاست شورا را دارد در شورا حضور یافت


مهندس فرامرز اخوندی ضمن عرض تبریک صحت و سلامت حاج سعید ابراهیمی مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مرند گفت دو تبریک باید گفت یکی اینکه حصول برائت برای همکاران گذشته شورای اسلامی مرند نشان از پاکدستی اعضای محترم بخصوص حاج محمد ابراهیمی رئیس شورای چهارمین دوره شورای اسلامی مرند بود
اخوندی افزود ما باین برائت افتخار میکنیم . واز تجربیات این بزرگان نباید محروم باشیم .
حاج محمد ابراهیمی عضو رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی مرند در ۹۴/۷ با شش عضو دیگر به همراه شهردار مرند بنا به گزارشات واهی دستگیر و بعداز گذشت ۴ سال حکم برائت  بر این  متهمان در سال ۱۳۹۸ صادر شد .

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda