بررسی لایحه بودجه ۹۹ شهرداری مرند در شورا کلید خورد/ بودجه پیشنهادی برای سال ۹۹ به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیشنهاد شده است

دستور جلسه شورای شهرمرند تصویب تعرفه عوازض ۹۹ و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
بودجه پیشنهادی نزدیک به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
که نسبت به سال گذشته ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دارد

شورای اسلامی شهر مرند با حضور ۷ عضو شورا به ریاست مهندس فرامرز آخوندی روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۰۷ راس ساعت ۱۷:۵۵ رسما وارد شورشد
دستور جلسه
رای گیری نهائی تعرفه عوارض شهراری

شروع بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری
علیپور اعتراض خودرا به ماده ۵ و۱۲اعلام داشت وی گفت نفع شهرداری رادرنظر نگیرید بلکه نفع مردم را در نظر بگیرید شما که ادعائی مهندسی داریدجای تعجب است
آخوندی گفت من مهندس هستم نفع شهرداری همان نفع مردم است

علیپورخواست بند P راشفاف سازی کنید
عباسپور کارشناس مالی شهرداری ازاین بند دفاع کرد و‌گفت درعموم دو طبقه است که مشمول عموم میشود ولی وقتی شخصی اقدام به طبقات سوم وچهارم وبیشتر کند

موضوع طبقات مشمول ساخت وسازهای غیر قانونی میشود

آخوندی گفت برای جلوگیری ازساخت و سازهای غیرقانونی بایدتدبیری بیاندیشیم
بخشی گفت مگر باجریمه کلان میتوانیم جلو ساخت وسازهای غیرقانونی را گرفت⁉️ هیچوقت نمیشود .

دغدغه مااین است کارمندی که درکنارعباسپور نشسته بماچیزدیگری می گوید .
دکتر یحیوی گفت بایدالگوی کلان را در نظر گرفت وقتی در عموم دوطبقه ویک پالت است مصداق امراست .
عباسپورگفت در ساخت وسازاصولی مشکل نداریم

آخوندی گفت ماده ۵ تصویب شده بود ولی اگر ایراد است بگویید و چهارعضو تایید کنند دوباره به صحن شورا بیاید
باید جلو ساخت و سازهای غیرقانونی گرفته است زلزله خیزی مرند را در نظر بگیرید
وقتی ساخت و سازهای غیر رسمی تداوم یابد ما مسئول هستیم . باید برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیررسمی اهرم فشار داشته باشیم

روزی مردم را به کشتن خواهیم داد

هاشم زاده دفاع از مردم برای تمام اعضا واجب است ولی گذشته نشان میدهد طبقه پایین هرگونه جریمه را پرداخت می کنند آنهایی که ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به شهرداری بدهکار است دنبال کاهش جرایم مشمول ماده ۵ و ۱۰۰ است

عباسپورگفت ما نمی توانیم تفکیک بگیریم .
هاشم زاده ادامه داد وقتی همکاری میگوید حیاطی ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزش دارد ولی ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال جریمه دارد میابی دنبال این حیاط است

اقرار صحیح و صریح مهندس محمد بخشی عضو شورای شهر و شهرستان مرند گفت
من ساختمان خودرا در ۹۳ ساخته ام که ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ریال عوارض و ماده ۱۰۰ داده ام

اگر امروز پرداخت میکردم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پر اخت میکنم

این گفته مهندس بخشی مغایر با پیشنهاد خودش بود‼️

آخوندی گفت ماهم این را میگوییم .

ولی جو حاکم بر جلسه متشنج است از انتشار خبر دراین مورد پوزش می طلبیم .

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

اشرفی کارشناس ارشد مالی شهرداری در مورد لایحه بودجه ۹۹ گفت کل بودجه پیشنهادی

۷۴۸۵۷۱۰۰۰۰۰۰ ریال است

بودجه پیشنهادی تلفیق شده با سازمانهای زیر مجموعه است

استقلال مالی سازمانها از بین رفته است در کل ۶٪ برای آنها در نظر گرفته شده است

در ۹ماهه ۹۸ بودجه محقق شده ۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یعنی ۵۰ ٪محقق شده است فقط عوارض است

پیش بینی شهردار در مورد محقق شدن بودجه پیش بینی شده در ۹۸ ممکن است ۷۰ الی ۸۰ درصد باشد

بودجه مصوب سال ۹۸ با سازمانها ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ۹۸ بود

طهماسبپور گفت اگر خوش بینانه بنگریم چقدر بودجه محقق شده است باین نتیجه میرسیم که مبلغ اعتبار بودجه را خوش بینانه تعیین کنیم.

طهماسبپور افزود وقتی در تصویب طرح تعرفه عوارض مشکل داریم

با این اعتبار نمی توان به شهر خدمت‌کرد خوراک تبلیغاتی به جامعه ندهیم.
علیپور با ورود به جلسه به طهماسبپور با لحن خاص اعتراض کرد
طهماسبپور در پاسخ گفت وقتی الان به جلسه وارد میشوید ومطلع از قضیه نیستید ازبیان نظر پرهیز کنید
#بگو_مگوی علیپور با طهماسبپور باورود هاشم زاده نایب رئیس شوراخاتمه یافت .
طهماسبپور خطاب به علیپورگفت من با شماکاری ندارم

@jjavanefarda