شافعی: عید مبعث را تبریک گفت

شافعی سای

شافعی کریم

شافعی پیروز

و لکم فی رسول الله اسوه حسنه
مبعث

آنی بعثت لات مکارم الاخلاق

بعثت رسول اکرم (ص)بر جنس بشر وبنی آدم وتمام مسلمین مبارکباد
یاحسین
گل محمدی