رزمایش گندز ائی و سمپاشی در مرند با حضور امام جمعه مرند و فرماندار و فرماندهان برگزارشد

مرند با حضور امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار مرند فرمانده هان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ومسئولین اجرائی و نیروهای خدماتی شهرداری و نیروهای بسیج و سپاه برای جندمین بار با حضور سردارمحمدی فرمانده تیپ مکانیزه حضرت مهدی عج سپاه عاشورا گندزدائی و سمپاشی میشود

رزمایش مدافعان شهدای سلامت در مرند برگزار شد

حضور سردار #محمدی در مرند دارای پیامی است که باید درک کنیم

وضعیت مرند از کرونا مقامات را به مرند دعوت می کند

مرند برای چندمین بار گندزدائی میشود
به گزارش #جوان_فردا
مرند با حضور امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار مرند فرمانده هان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ومسئولین اجرائی و نیروهای خدماتی شهرداری و نیروهای بسیج و سپاه برای جندمین بار با حضور سردارمحمدی فرمانده تیپ مکانیزه حضرت مهدی عج سپاه عاشورا گندزدائی و سمپاشی میشود

هشدار حضور سردار محمدی در مرند جدی است

پس در خانه بمانیم تا سوگوار عزیزان خود نباشیم

#جوان_فردا
T.me/jjavanefarda