صاحب مسکن شدن یک بی سرپناه در روستای یام مرند /مرغ تک پا در یام پیدا نمیشود

جمع آوری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان در عرض ۲۴ ساعت در روستای یام مرند برای یرپناه دادن یک بی سرپناه

#مرغ_تک_پا در #یام پیدا نمیشود

منصور #فولاد_پنجه عضو شورا ومعتمد روستای #یام میگوید

قابل توجه #بنیاد_مسکن شهرستان مرند

گزارش #جوان_فردا از روستای #یام

شورا و دهیار یک سخن می گویند ولی بنیاد مسکن دنبال #مرغ_تک_پا است

 اعضای شورا ودهیار روستای یام مرند با اهدای یک قطعه زمین به خانواده علی حبیب زاده خواستند یک بی سرپناه را سرسامان دهند ولی متاسفانه تغییر نقشه بدون کسب نظر دهیار و شورای روستای یام موجب ناراحتی این خانواده شده است . این گزارش توسط پایگاه خبری جوان فردا تا منتج به نتیجه شدن پیگیری خواهد شد .

پیرو  گزارش جوان فردا که در کانال خبری جوان فردا انتشار یافت جوانان و خیرین وریش سفیدان روستای یام مانند گذشته کمر همت بر بستند یا تشکیل گروه مجازی در عرض  ساعت  ۱۰ ساعت ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان شدند که میخواهند با جمع آوری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان این خانواده بی سرپناه را سرپناه بخشند

مهندس اشرفی دهیار روستای یام مرند درمورد سرنوشت قطعه زمینی که به خانواده حبیب زاده در نظر گرفته شده بود به خبرنگار جوان فردا گفت : مهندس #اشرفی دهیار روستای #یام مرند وقتی شنید تیم خبرنگاری #جوان_فردا در خانه آقای حبیب زاده حضور دارند خودرا به جمع تیم خبرنگاری رساند
اشرفی در راستای شفاف سازی موضوع قطعه زمین اهدا شده به حبیب زاده گفت : طبق گفته بنیاد مسکن تغییرات حاصله در نقشه طرح هادی موجب شده قطعه اختصاص یافته به حبیب زاده در مسیر معبر قرار گیرد
وی در پاسخ #جوان_فردا گفت این قطعه زمین اول در مسیر نبوده حال در مسیر معبر واقع شده است که باید گفته شود این معبر کارساز و قابل احداث نیست