به برکت خون شهید فخری‌زاده قفل‌های هسته‌ای باز شد

قالیباف در دیدار با خانواده شهید فخری‌زاده: آثار و خدمات شهید فخری‌زاده به عنوان برگ زرینی در تاریخ علمی و مطالعاتی کشور ماندگار خواهد شد.

[
به برکت خون شهید فخری‌زاده قفل‌های هسته‌ای باز شد

🔹قالیباف در دیدار با خانواده شهید فخری‌زاده: آثار و خدمات شهید فخری‌زاده به عنوان برگ زرینی در تاریخ علمی و مطالعاتی کشور ماندگار خواهد شد.

🔸طرح مصوب مجلس از ۴ ماه قبل در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس قرار داشت اما خون شهید فخری زاده باعث شد کاری که بررسی آن زمان زیادی می برد سریع‌تر به نتیجه برسد.منبع /فارس