سلطانپور : ساماندهی خبرنگاران از اولویت دار ترین برنامه ارشاد است

سلطانپور در مدت کوتاه ریاست خود برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت را برای خود تدوین کرده است یکی از برنامه های کوتاه مدت وی ساماندهی خبرنگاران و فعالین مجازی خبری در سطح شهرستان است .

دومین جلسه کمیته تخصصی اطلاع رسانی ومدیریت روانی در زمان کرونائی شهرستان مرند روز پنجشنبه مورخه ۹۹/۹/۱۳ به ریاست مهندس علی #شیخپور معاون سیاسی و امنیتی فرماندارمرند به میزبانی مهندس #سلطانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند در دفتر کار رئیس ارشاد  تشکیل شد
سلطانپور در این جلسه گفت :

سلطانپور در مدت کوتاه ریاست خود برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت را برای خود تدوین کرده است یکی از برنامه های کوتاه مدت وی ساماندهی خبرنگاران و فعالین مجازی خبری در سطح شهرستان است .

اولین جلسه کمیته تخصصی اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد کرونا به ریاست مهندس سلطانپور با حضور اعضای کمیته در دفتر کار ایشان تشکیل شده بود .

#جوان_فردا
رسانه ای مردمی      t.me/javanefarda

درتلگرام T.me/jjavanefarda
۱۳ آذر ۹۹
❤️ #جوان_فردا رادر اینستا گرام پیگیرباشید👇
javane_fardaa