تجلیل از پزشکان و دکترین روستای دیزج علیا درمرند کلید خورد

اکبری : همایش تجلیل از چهره های ماندگار روستای دیزج علیا مورد تصویب شورای اسلامی روستای دیزج علیا قرار گرفت و که انشا الله بعد از غلبه بر کرونا در راستای برنامه های ستاد ملی کرونا این مراسم برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار جوان فردا

شورای اسلامی روستای دیزج علیا با پیشنهاد مهندس  حسن اکبری دهیار روستای دیزج علیا  روز چهار شنبه مورخه ۹۹/۹/۱۹ تجلیل از پزشکان و دکترین روستای دیزج علیا را مورد تصویب قراردادند

اکبری دهیار روستای دیزج علیا به جوان فردا گفت با توجه به اینکه روستای دیزج علیا بیش از ۷۰ پزشک و دکتر دارد لذا جهت تجلیل از این عزیزان که افتخار کشور و شهرستان بخصوص زاد گاه خودشان روستای دیزج علیا هستند طبق پیشنهاد دهیار مبنی بر برگزاری مراسم و همایش تجلیل از چهره های ماندگار روستای دیزج علیا مورد تصویب شورای اسلامی روستای دیزج علیا قرار گرفت و که انشا الله بعد از غلبه بر کرونا در راستای برنامه های ستاد ملی کرونا این مراسم برگزار خواهد شد .

نیکوخصال  رئیس شورای اسلامی روستای دیزج علیا گفت مراسم تجلیل از پزشکان و چهره های ماندگار روستای دیزج علیا که افتخار هستند خیلی دیر شده است می بایست خیلی وقت پیش  درفکر این همایش می شدیم آبادانی رو.ستای دیزج علیا با وجود این بزرگان  امکان پذیر است .ما به وجود این عزیزان در سطح کشور افتخار می کنیم .

انشاالله بعداز غلبه بر کرونا این همایش برگزار خواهد شد و مصوب کردیم اقدامات اولیه این همایش توسط دهیاری جهت اخذ مجوزهای لازم اقدام گردد.