اردوغان اسیر سیاستهای صهیونیزم

ملت ترکیه دیگر نباید به سیایتهای اردوغان اطمینان کنند ملت ترکیه دنبال آرامش در منطقه هستند
صهیونیزم از وحدت ملت ترکیه و ایران واهمه دارد

اردوغان اسیر سیاستهای صهیونیزم

اردوغان باید شب فرار از ترکیه را از یاد نبرد‼️

ارودغان باید از شکست ترامپ عبرت بگیرد صهیونیزم با فریب ترامپ وی را به پرتگاه سیاسی کشاند و بعضی از کشورهای عربی هم خواسته ویا ناخواسته در دام اسرائیل گرفتار شدند و حال بعداز شکست ترامپ دنبال سوراخ موش هستند .
اردوغان هم بزودی از پرتگاه سیاسی سقوط خواهد کرد چون اردوغان نمک نشناس است

ملت ترکیه دیگر نباید به سیایتهای اردوغان اطمینان کنند ملت ترکیه دنبال آرامش در منطقه هستند
صهیونیزم از وحدت ملت ترکیه و ایران واهمه دارد .
سخنان سخیف اردوغان در باکو نشان از دیکته کردن استکبار موضوع نظام‌توین حهانی است
ولی اردوغان غافل از وحدت ملت ایران حول محور ولایت است .برای ایرانیان با غیرت تُرک و بَلوچ و فارس و کُرد و… یک معنی دارد آنهم ایران سرای من است .
پس
اردوغان باید شب فرار از ترکیه را از یاد نبرد‼️

مانند این شب نزدیک است ‼️‼️

#جوان_فردا
رسانه ای مردمی

T.me/jjavanefarda
۲۱ آذر ۹۹
❤️ #جوان_فردا رادر اینستا گرام پیگیرباشید👇
javane_fardaa

🆔 Javanefarda.ir