آنکه میدانی تورا میگویم ‼️ خوب گوش کن و ببین و بخوان ‼️

#هنرمندان صنایع دستی در روستاها و شهرهای هیچ چشم‌داشتی از تو ندارند ‼️

آنکه میدانی تورا میگویم ‼️ خوب گوش کن و ببین و بخوان ‼️

#هنرمندانِ #معاند نیستند ‼️
#هنرمندان در شهرستان با سیلی، صورت شان را سرخ نشان میدهند‼️
#هنرمندان با دستهای کوچک خود وبا دل بزرگ صنایع را در شهرستان زنده می کنند‼️
#هنرمندان صنایع دستی را بشناس‼️
#هنرمندان صنایع دستی در روستاها و شهرهای هیچ چشم‌داشتی از تو ندارند ‼️

♦️ولی میتوانی با یک بازدید فرمالیته پوپولیستی مانند دیگر بازدیدهای شریفتان از صنایع دستی هنرمندان شهرستان سلفی بگیری و پازل رزومه ات را کامل کنی ‼️
♦️آری هنرمندان شخصیتهای بزرگواری هستند که خود و خانواده هایشان به کم خوردن با شکم گرسنه تلاش کردن راضی هستند وعادت کرده اند ودنبال وام های کلان مانند پارلمان نشینها نیستند تا مردانه زندگی کنند تا صنایع دستی تاریخی شهرستان را احیا کنند تا در امر اشتغالزائی بنابه منویات مقام عظمای ولایت رهبر معظم‌ انقلاب #آتش_باختیار باشند
♦️پس #هنرمندان_معاند نیستند.

نباید از یاد برد که ممکن است هر شخصیتی در هرمقامی مرتکب اشتباهی شود و امکان اشتباه این هنرمند هم میتواند زیر ذره بین قرار گیرد ولی مارک زدن با کلمه معاند یک خطای نا بخشودنی است .نباید با یک اشتباه کل ورقه را سیاه دید

#جوان_فردا
رسانه ای مردمی

T.me/jjavanefarda
۲۱ آذر ۹۹
❤️ #جوان_فردا رادر اینستا گرام پیگیرباشید👇
javane_fardaa

🆔 Javanefarda.ir