پیام تبریک به مناسبت انتخاب جناب آقای دکتر ساجد امجدی  به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجانغربی

  جناب آقای دکتر ساجد امجدی  

بدینوسیله انتخاب شایسته و بایسته جنابعالی را به عنوان

پژوهشگر برتر استان آذربایجانغربی

تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواهان و خواستاریم.

پیام تبریک به مناسبت انتخاب جناب آقای دکتر ساجد امجدی  به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجانغربی

  جناب آقای دکتر ساجد امجدی  

بدینوسیله انتخاب شایسته و بایسته جنابعالی را به عنوان

پژوهشگر برتر استان آذربایجانغربی

تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواهان و خواستاریم.