بازدید میدانی جانشین سپاه عاشورا و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از روند اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی در مرند

ه گزارش جوان فردا  به نقل از روابط عمومی سپاه ناحیه مرند دکتر محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرهنگ الیاس گل محمد زاده معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا بصورت میدانی از اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی در سطح شهرستان مرند بازدید کردند.

بازدید میدانی جانشین سپاه عاشورا و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از روند اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی در مرند

به گزارش جوان فردا  به نقل از روابط عمومی سپاه ناحیه مرند دکتر محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سرهنگ الیاس گل محمد زاده معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا بصورت میدانی از اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی در سطح شهرستان مرند بازدید کردند.

دراین بازدید خبرنگاران مستقل  شهرستان مرند حضور نداشتند .

این خبر به گزارش خبرنگار جوان فردا به نقل از   روابط عمومی سپاه ناحیه مرندانتشار یافت از کم و کیف ونتیجه این بازدید و چگونگی اجرای طرح سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با کرونا پایگاه خبری مطلع نمی باشد .