کمک های مومنانه در شهر زنوز:  سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود:

به مناسبت پنجم جماددی الاولی ولادت باسعادت پیام اور نهضت عاشورا زینب کبری و روز پرستار و تقارن آن با شب یلدا به تعداد ۱۰۵ بسته سبد غذایی به انضمام میوه شب یلدا به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط بخش خواهران مرکز نیکو کاری و بسیج خواهران تهیه و در بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرو نا توزیع گردید‌.

 سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود:

به مناسبت پنجم جماددی الاولی ولادت باسعادت پیام اور نهضت عاشورا زینب کبری و روز پرستار و تقارن آن با شب یلدا به تعداد ۱۰۵ بسته سبد غذایی به انضمام میوه شب یلدا به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط بخش خواهران مرکز نیکو کاری و بسیج خواهران تهیه و در بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرو نا توزیع گردید‌.