ذبح قربانی به میمنت میلادامام زمان عج درمرند

DSC_0019