بازدید از کارخانه تبریز کف

نیاکار یکی از شرکای  کارخانه کف سرام تبریز هنگام بازدید به بازدید کنندگان گفت با فروش ضایعات و و اموالی که متروکه بودند در نظر داریم با تغییر رویکرد نسبت به بازسازی کارخانه  متد سنتی را کنار بگذاریم و تکنولوژی مدرن را نسبت به توان جایگزین کنیم

بازدید جمعی از اعضای کارگروه اقتصادی و اشتغالزائی شهرستان مرند از کارخانه کاشی  کف سرام تبریز

به گزارش جوان فردا دکتر محمد زاده رئیس اداره کارورفاه وتعاون  و عضور کارگروه اقتصاد واشتغال و تولید  شهرستان مرند مهندس وفادوست رئیس اداره صنعت  ومعدن وتجارت  و عضو کارگروه اقتصاد واشتغال و تولید  شهرستان مرند و مهندس رفیع زاده کارشناس ارشد فرمانداری مرند و مرعشی نماینده بیمه تامین اجتماعی  ومهندس سیدی معاون اداره صمت میابی مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا و اقرای یام خبرنگار جوان فردا و جمعی از فعالین مجازی وخبرروز دوشنبه مورخه  ۰۱/۱۰/۹۹ از کارخانه تبریز کف سابق و کف سرام تبریز فعلی بازدید کردند .

نیاکار یکی از شرکای  کارخانه کف سرام تبریز هنگام بازدید به بازدید کنندگان گفت با فروش ضایعات و و اموالی که متروکه بودند در نظر داریم با تغییر رویکرد نسبت به بازسازی کارخانه  متد سنتی را کنار بگذاریم و تکنولوژی مدرن را نسبت به توان جایگزین کنیم
محمدزاده در مصاحبه با جوان فردا گفت الحمدالله از روزی که مالکیت ومدیریت کارخانه تبریز کف یا کف سرام تبریز با تدبیر مقامات ارشد اجرائی و امنیتی شهرستان مرند واستان  به آقایان باقری و نیاکار محول شده هم از لحاظ تولید و پرداخت حقوق کارگران مشکل نداریم .

محمدزاده از کارگران بازنشسته ای و یا به هر عللی قطع کاری شده اندو نسبت به طلبهای خود اقدام نموده اند و جهت اجرای حکم به اداره تصفیه استان آذربایجانشرقی مراجعه و طبق روال مدون حق وحقوق خود را دریافت کنند .

رئیس اداره کار مرند افزود با توجه به شایعاتی که در جامعه بود ما از نزدیک ازموارد گزارش شده بازدید کردید الحمدالله کارخانه از هر لحاظ اعم از تولید و تجهیزات رو به رشد است و وسال فروخته شده وسایلی هستند که به درد کارخانه نمی خورد .

مهندس وفادوست در این مصاحبه گفت  بازدید ما هرماه بطور مستمر انجام می گیرد امار تولیدات کارخانه تبریز کف و یا کف سرام تبریز رضایت بخش است و در استان میتوان گفت یکی از کارخانجاتی است که دوباره جان گرفته است

مرعشی نماینده تامین اجتماعی گفت تا این تاریخ کارخانه کف سرام تبریز  از بابت حق بیمه و چهار صد پرداختی از بابت سختی زیان آور پرداخت نموده است و بدهی هایی که قبلا تبریز کف به بیمه داشت طبق قسط بندی پرداخت میشود