مهندس صیادی : هویت گذاری دام های شهرستان مرند کلید خورد /دامداران برای دریافت نهاده، دام هایشان را پلاک‌کوبی کنند.

ارایه تمامی خدمات وتوزیع نهاده‌های دامی یارانه‌ای فقط به دام‌های پلاک دار اختصاص می‌یابد

دامداران برای دریافت نهاده، دام هایشان را پلاک‌کوبی کنند.

 

مهندس صیادی معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند  خبر از خدمات یارانه ای داد

به گزارش خبرنگار جوان فردا مهندس صیادی گفت

ارایه تمامی خدمات وتوزیع نهاده‌های دامی یارانه‌ای فقط به دام‌های پلاک دار اختصاص می‌یابد

دامداران برای دریافت نهاده، دام هایشان را پلاک‌کوبی کنند.

بازدید میدانی مهندس صیادی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند به همراه مهندس غفاری مسئول روابط عمومی وتنظیم بازار ومهندس آرمان کارشناس امور دام مدیریت جهاد کشاورزی از آخرین وضعیت پلاک کوبی در شهرستان مرند

خبر تکمیلی بزودی در جوان فردا

 

تهیه کننده خبر : ابراهیم اصیل میابی