کارت قرمز معاون استاندار فرماندار مرند به بانکهای شهرستان مرند/بانکهای مرند نتوانستند پاسخگو باشند‼️

گرشاسبی :اگر در شهرهای دیگر به کارگران مرند میگویند افغانی ها آمدند بانکها مقصرند‼️

بانکهای مرند نتوانستند پاسخگو باشند‼️

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مرند روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۰۹ با حضور اعضا و روسای بانک ها به ریاست دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند در سالن سردار دلها تشکیل شد.


بانک رفاه : سهمیه مارا به سراب دادند‼️
بانک تجارت :سهمیه مارا به مراغه داده اند‼️
بانک صادرات : رئیس شعبه در شعبه است‼️

گرشاسبی :اگر در شهرهای دیگر به کارگران مرند میگویند افغانی ها آمدند بانکها مقصرند‼️
گرشاسبی خطاب به روسای بانکها گفت: فکر نکنید وام نداده اید زرنگی کرده اید ‼️
مسئولیت شرعی و مدنی دارید در پرورش اراذل اوباش نقش دارید وقتی کارآفرین نتواند وام بگیرد جوانان بیکار خواهند شد وقتی جوان نتواند مشغول بکارباشد قطعا دست به کارهای ناهنجار خواهد زد
گرشاسبی : وقتی بانکهای مرند وام های اشتغال را نمی پردازند سهیمه اعتبارات مرند را از دست می دهند
فرماندار مرند :مگر قانون پراخت وامهای شهرستانهای دیگر با مرند فرق دارد.؟؟ دیگرشهرستانها چگونه وام اشتغال زائی را پرداخت می کنند ولی در مرند هرگز.
بانکها بیش از ۶۰ بهانه میآورندتا وام ندهند‼️

 

کارت قرمز معاون استاندار فرماندار مرند به بانکهای شهرستان مرند

فرماندار مرند : بانک ها  باخیش خودرا تغییر دهند
دکتر گرشاسبی افزود : اگر بانک ها از سرمایه خود بانک وام ها ودیگر وام ها را می دهند حق دارند وام ندهند و ارباب رجوع را به برو فردا بیا وادار کنند
فرماندار مرند : بانکها #باخیش خودرا عوض کنند اگر بانکها نوع باخیش خودرا اصلاح نکنند.و قدم به اصلاح امور پر اخت وام برندارید بزودی این بی توجهی بانک ها در مرند موجب افزایش بیکاران در مرند خواهدشد
بانکها راهکار پیدا کنند وقتی بانکی به دونفر وام گیرنده که یکی خودش نیآمده وبه دیگری هم‌وام نداده است.یعنی عملکرد صفر‼️
وقتی میشنویم شهرستانهای دیگر سهم وام مرند را گرفته اند وبرده اند. این نشان از عدم تدبیر رئیس بانک در مرند است باید در ارزیابی به رئیس آن شهرستان ۲۰ داد.‼️

#جوان_فردا
معتقداست بخاطر عدم دست رسی خبرنگاران به امورات و عملکرد وام بانکها ، بانکها در سایه امن مانده اند