نقشه های استعمار رجزخوانی های تحریک آمیز

دشمن در نظر دارد در خارج از مرزها ایران را با همسایگان عربی و ترکیه و آذربایجان درگیر کنند واز طرفی اسرائیل در مدیریت این برنامه های نقش اساسی دارد

نقشه های استعمار

رجزخوانی های تحریک آمیز

نویسنده : رحیم میابی

با توجه به گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان  ومنافقین که همان دشمنانند درهر زمان و مکانی که بوده باشندوگویا راه اهانت و افترا و دروغ را به همدیگر توصیه کرده اند دشمنان ایران و  اسلام و قرآن مانند همان مستشرقین ، آستین همت بالازده اند تا با رجز خوانی های تحریک آمیز ایران را بسوی جنگی خانمانسوز که آخرش به خیر مبدل نخواهدشد سوق دهند.

ایران امروز و کارشناسان نظامی و سیاسی ایران خوب میدانند نباید باین رجزخوانی های تو خالی دشمن با حفظ آمادگی کامل توجه خاص کرد . جریان گروه انحرافی در داخل ایران در رجز خوانی تحریک آمیز دشمن نقش خود را دارد بازی میکند .

استعمار در نظر دارد ایران اسلامی را در تمامی مرزهایش با همسایگانش درگیر کند و از این فرصت، فرصت طلبی کند جهت حمایت از یکی از  کشورهای عربی مانندامارات وارد جنگ با ایران شود .

حال با توجه به اوضاع سیاسی داخلی ایران نباید ایران اسلامی بسوی جنگ تصمیم بگیرد.تندروهای جناح اصول گرا و تند روهای اصلاح طلب ودیگر گروه های لباس شخصی کانالیزه شده از هر طیف  ودر هر لباس که باشند باید دندان به جگر بگذارند تا در این مدت باقی مانده از عمر سیاسی ترامپ نقطه ضعفی به دشمن ندهند و  حرکات مرموزانه جریان گروه انحرافی را رصد کنند . جریان گروه انحرافی در داخل با ورود به جرگه جریان سیاسی تحت عنوان انقلابی و جهادی میخواهند با بداخلاقی های خود ایران را در داخل بین سیاسیون جناح های مختلف رودرو قرار دهندو قوای سه گانه را به جان هم اندازند .و خکومت دینی را نا کارآمد جلوه دهند

بر سردمداران گروه های تند رو در داخل ایران نباید این فرصت داده شودکه با تحریک دشمن ایران را بسوی درگیری نظامی سوق دهند

دشمن در نظر دارد در خارج از مرزها ایران را با همسایگان عربی و ترکیه و آذربایجان درگیر کنند واز طرفی اسرائیل در مدیریت این برنامه های نقش اساسی دارد

اسعمار با توجه به وضعیت نامناسب داخلی آمریکا در نظر دارد جهت بقای ترامپ که نقشه صهیونیزم است  آمریکا را وادار به جنگ در خاور میانه با ایران نماید تا چند سالی اسرائیل غاصب بر کودک کشی خود ادامه دهد . ودر قره باغ اسرائیل دوم را تشکیل دهد

یکی از سیاستهای عملی شده دشمن که از فرصت بدست آمده از فضای رقابتی بین قوا درداخل ایران را اجرا کند وغفلتهای سیاسیون ما دراین مورد نابخشودنی است .

یکی از ترفندهای دشمن تفرقه بیانداز و حکومت کن می باشد که بشرح ذیل است
حالا خاورمیانه نفتش را با پایین ترین قیمت ممکن به حراج گذاشته است،جهت درگیری مسلمان با مسلمان، برادر با برادر، همسایه با همسایه و غرب روز بروز در حال پیشرفت، در عرصه های مختلف و از رکود شدید اقتصادی جان بدر برد و کشورهای نفتی که اتفاقا اکثرا مسلمان هستند، درگیر جنگ های بیهوده و خانمان سوز شوند و این ماجرا ادامه خواهد داشت، تا این طلای سیاه به پایان برسد..