شورای اسلامی شهرمرند بصورت غیرقانونی جلسه غیر علنی دارد

وقتی عضو شورا از غیرعلنی بودن جلسه مطلع نباشد قضاوت باشما کاربران بیننده این خبر‼️

شورای اسلامی شهرمرند بصورت غیرقانونی جلسه غیر علنی دارد

به گزارش #جوان_فردا
شورای اسلامی شهر مرند بدون رعایت قانون تشکیل جلسات غیر علنی روز شنبه ۹۹/۱۰/۲۰جلسه علنی داشت .
ولی آنجه از پشت در بسته به گوش میرسید خنده های امیدوار کننده از اینکه خاک شورا را خاک کرده است یا شورا خاک را خاک کرده است ‼️
آخوندی هنگام خروج مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا لز سالن در پاسخ سوال آیا شورا جلسه غیرعلنی دارد گفت نخیر ‼️
وقتی عضو شورا از غیرعلنی بودن جلسه مطلع نباشد قضاوت باشما کاربران بیننده این خبر‼️

ولی طبق قانون شوراها باید غیر علنی بودن جلسه شورا را با تصویب دو سوم اعضای شورا بعداز نایید کمیته تطبیق جلسه غیرعلنی برگذار نمایند

حال منتظر باشیم تا ببینیم خنده ها پایدار می مانند یا تبدیل به اشک شوق پیروزی بر خاک خواهد شد ‼️

اخبار ایران و شهرستان مرند  را از جوان فردا پیگیر باشید

کانال خبر T.me/jjavanefarda