کو گوش شنوا !

به احتمال قوی این حضور در مورد پرونده مفتوحی که با تیرخلاص استادی جدی تر شده است می باشد .

کو گوش شنوا !

حضور یدالله هاشم زاده رئیس شورای اسلامی مرندو مهندس حسین کاوه شهردار مرند بعداز موضع گیری شفاف #استادی و و #طهماسبپور در مورد قرار داد منعقده سیما منظر با شرکت خاک در ساختمان سیمانظر

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری جوانفردا
هاشمزاده و کاوه هم زمان در ساختمان سیما منظر حضور یافتند .
به احتمال قوی این حضور در مورد پرونده مفتوحی که با تیرخلاص استادی جدی تر شده است می باشد .

مدیریت پایگاه خبری #جوان_فردا در مورد قرار داد سازمان سیما منظر با شرکت خاک بطور خصوصی اشکال قانونی را چند ماه پیش باستحضار اعضای شورا و شهردار محترم رسانده بود ولی کو گوش شنوا ؟

T.me/jjavanefarda