فرماندارمرند از آقای غلامرضاشافعی تقدیر وتشکر کرد.

  فرماندار

به گزارش خبرنگارجوان فردا
فرماندار مرند گفت : اگر پروژه انتقال آب والیاف شیشه را اجرائی کنیم ما پیروز میدان اقتصادمقاومتی خواهیم بود.
جلسه ستاداقتصاد مقاومتی شهرستان مرند با ریاست فرماندارمرند برگزارشد
کوه کمری دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستور جلسه را با توجه به فرامین رهبری در شروع سال جدید که نام این سال را مزین به بنام سال اقتصاد مقاومتی فاقدام وعمل فرمودند گفت باید دراین راستاباتوجه به برنامه های دولت باید هماهنگ پیش برویم .
فرماندار مرند در شروع این جلسه گفت اگر ما دردوپروژه انتقال آب والیاف شیشه موفق شویم قطعا در میدان اقتصاد مقاومتی پیروز میدان خواهیم بود..
سرهنگ پاسدار ابراهیم تقوائی که نماینده سپاه دراین جلسه حضور داشت اشاره به فعالیت های سال گذشته نمود گفت ۲میلیارد و۲۳۵ میلیون تومان درسال گذشته تسهیلات درراستای اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی پرداخت شده است وبرای سال ۱۳۹۵ اعلام امادگی داریم که در صنف خشکبار وزعفران وتخم آفتاب گردان ودیگر امورات جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل تسهیلات پرداخت نمائیم.
مهندس محمدی رئیس امورآب مرندگفت: مسئولین استانی از چگونگی پیشرفت کاردر امر انتقال آب مارا مطلع نمی نمایند.وما ازارائه گزارش صحیح درتنگنا هستیم.لذا از فرماندارخواستاریم درااین مورد مارایاری فرمایند.
وی افزود پروژه در سه قسصمت درحال فعالیت هست وشرکتها ورقهای لازم را دارند خریداری میکنند تا بعداز تبدیل به لوله به محل پروژه انتقال یابدودراین مورد ۲۱۸ میلیارد بودجه تخصیص شده واگر بودجه ادامه یابدپروژه هم ازلحاظ فیزیکی ادامه خواهد یافت.
مهندس رحیم زاده رئیس اداره جهاد کشاورزی درمورد امور آب زراعی روستائیان گزارشی بیان نمود.
مهندس زارعیان رئیس اداره صنعت ومعدن وتجارت گفت با توجه به اعلام وزارت خانه سایت بهین یاب جهت ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که کمتر از ۵۰نفر نیرودارند ودرحال رکود ویا نیمه فعال است میتوانند با ثبت دراین سایت متقاضی اخذ تسهیلات شوند.

مهندس محمدی نیا رئیس اداره آب فاضلاب شهرستان مرند گفت
دغدغه فکر بنده وتشکیلات آب فاضلاب این است که کاررا ما بکنیم به نام دیگری ثبت گرددوی ادامه دادجای دارداز جناب آقای شافعی تقدیر وتشکر نمائیم که بودجه اختصاصی در مورد شبکه فاضلاب وآب مرند را به ما اختصاص داده اند نگرانی بنده این است که ممکن است در شهرستان دیگر این بودجه خرج گردد وبنام دیگر ی ثبت شود. این بودجه را برای مرند آقای شافعی اختصاص داده اند.از فرماندار میخواهم عاجزانه تقاضا دارم دراین مورد پیگیری نمایندانشاالله این بودجه در مرند خرج گردد.ونگرانی بنده بر طرف شود.
آقای دکتر شیخ درمورد زمین بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی گفت آقای فرماندار درمورد زمین فوق ۱۳ فقره کاربری درجواب استعلامات پاسخ به دستمان رسیده است این امر نگران کننده است.اگر به موقع رفع مشکل نشود ممکن است نعمتی که بعداز ۵۰سال دیگر به مرند رسیده محروم شویم.
درآخر جلسه :
کرمی فرماندار مرند گفت
بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی یکی از پروژه هائی هست که درخارج از تصمیمات دولت تدبیر امید که دولت تصمیم گرفته است تا اتمام پروژه های دردست اقدام هیچ پروژه ای را کلنگ زنی نکند ولی ما با حمایت ولطف آقای غلامرضا شافعی توانستیم برای این بیمارستان توسط آقای شافعی بودجه بگیریم وردیف بودجه مشخص شده است جای دارد از اقای شافعی کمال تقدیر وتشکر خودرا بنمائیم.
کرمی درادامه افزود اگر ما بتوانیم انتقال آب والیاف شیشه وکامپوزیت رااجرائی کنیم پیورز میدان اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل خواهیم بود.