تبعیض در کسب درجات علمی = عقب ماندگی علمی و فرهنگی!!

اولا مافیای کنکور از جامعه ریشه کن شود
ثانیا امتیازات غیرعلمی در هر طبقه ای باشد حذف گردد

من از آموزش و پرورش گلایه ندارم من از امتیازات غیر عادلانه در کسب مقام علمی گلایه دارم

‼️تبعیض در کسب درجات علمی = عقب ماندگی علمی و فرهنگی!!

درددل نهفته در دل دانش آموزان بخصوص در بین دانش آموزان مدارس #تیز_هوشان (استعدادهای درخشان )

به گزارش #جوان_فردا

گوش شنوا میخواهد تا :

اولا مافیای کنکور از جامعه ریشه کن شود
ثانیا امتیازات غیرعلمی در هر طبقه ای باشد حذف گردد

با اجرایی شدن این دو پیشنهاد جوانان ایران زمین وایران اسلامی در دنیا علم خودرا بیش از پیش نشان می دهند

ولی افسوس کو گوش شنوا ‼️

من فرهنگ اجتماعی و علم خودرا از معلم ودبیران یاد گرفته ام و به ارث برده ام .دبیران وقتی با صداقت با رفتار و کردار و علم خود مارا آموزش میدادند صداقت شان وعدالت شان مانع دیدن امتیازات غیر علمی در جامعه بودند

T.me/jjavanefarda