آری باید قدر معلمین را بدانیم

وقتی شهروندی به یک مقام علمی و سیاسی میرسد نگوید من از آموزش و پرورش، #فرهنگ یاد نگرفته ام .فقط از مادرم یاد گرفته ام

آری باید قدر معلمین را بدانیم .


وقتی شهروندی به یک مقام علمی و سیاسی میرسد نگوید من از آموزش و پرورش، #فرهنگ یاد نگرفته ام .فقط از مادرم یاد گرفته ام ‼️

این جمله نشان از مستی قدرت و گم شدن در لجبازی است

تدریس با کمر شکسته

خانم صاحب‎دوست، معلم فولادشهری که تصادف کرده و مهره‎های کمرش آسیب‎دیده، در این شرایط هم از تدریس دست نکشیده‎است.

@jjavanefarda