سفر برای تهرانی‌ها و شهرهای زرد آزاد شد/نباید عجله کرد

جوان_فردا

 معتقد است اگر چنانچه #کلید_طلائی_سلامت یعنی
#فاصله_گذاری
#ماسک_زدن
#شستن_دستها

رعایت نشود برگشتن به نارنجی و قرمز دکر از انتظار نیست .
❌نمی دانیم چرا مسئولین در امر تردد و لغو کنترل هوشمندانه عجله دارند⁉️

سفر برای تهرانی‌ها و شهرهای زرد آزاد شد

دبیر کمیته امنیتی ستاد کرونا: ورود خودرو با پلاک‌های غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. همچنین ورود پلاک‌های بومی شهرهای قرمز و نارنجی به شهرهای دیگر ممنوع است.

وضعیت تهران از امروز زرد است. اگر تهرانی‌ها بخواهند به ۲۱۲ شهر زرد بروند نیازی به برگه تردد بین شهری نیست.

#جوان_فردا

معتقد است اگر چنانچه #کلید_طلائی_سلامت یعنی
#فاصله_گذاری
#ماسک_زدن
#شستن_دستها

رعایت نشود برگشتن به نارنجی و قرمز دکر از انتظار نیست .
❌نمی دانیم چرا مسئولین در امر تردد و لغو کنترل هوشمندانه عجله دارند⁉️

@jjavanefarda