محمدرضا ملکی رسما سرپرستی حزب موتلفه اسلامی در شهرستان مرند را تحویل گرفت

جهانی انتخابات ۱۴۰۰ را مهم شمرد و گفت احزاب اصول گرا و انقلابی باید با حضور خود در انتخابات ۱۴۰۰ دشمن را مایوس کنند . اگر امروز اختلف سلیقه فکری داریم نباید این اختلاف سلیقه فکری و سیاسی موجب شود دست روی دست بگذارید و بگذاریم و تماشاگر در انتخابات باشیم این گناه بزرگی است 

محمدرضا ملکی رسما سرپرستی حزب موتلفه اسلامی در شهرستان مرند را تحویل گرفت

به گزارش #جوان_فردا

دکتر رحیم  جهانی دبیر حزب موتلفه اسلامی استان آذربایجانشرقی با حضور در دفتر امام جمعه مرند و دفتر فرمانداری مرند بطور رسمی از محمدرضا وفائی تجلیل و محمدرضا ملکی بعنوان سرپرست حزب موتلفه اسلامی در شهرستان مرند معرفی کردند

جهانی ضمن بیان تاریخچه حزب موتلفه اسلامی در ایران گفت هدف اساسی حزب موتلفه اسلامی تعامل و تامل در جامعه است تندروی در برنامه ما نیست

جهانی انتخابات ۱۴۰۰ را مهم شمرد و گفت احزاب اصول گرا و انقلابی باید با حضور خود در انتخابات ۱۴۰۰ دشمن را مایوس کنند . اگر امروز اختلف سلیقه فکری داریم نباید این اختلاف سلیقه فکری و سیاسی موجب شود دست روی دست بگذارید و بگذاریم و تماشاگر در انتخابات باشیم این گناه بزرگی است 

شیخپور معاون سیاسی و امنیتی گفت وفائی حزب را بیش از ده سال در شهرستان هدایت کرده است باید وفائی تجربیات خودرا به ملکی انتقال دهد
حزبی که به معنی واقعی باشد باید دارای برنامه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و تفریحی و ورزشی باشد در انتخابات باید فرهنگ سازی شود تا مردم به حزب رای دهند

شیخپور افزود امروز وظیفه احزاب این است که کاری کنند مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ بالا رود

امروز دشمن به انتخابات ۱۴۰۰ چشم دوخته است باید همه احزاب و صاحب نظران وارد میدان شود

بزودی مشروح خبر در #جوان_فردا

T.me/jjavanefarda