سیب سیاست انتخابات ۱۴۰۰ می چرخد‼️

انقلاب در مالکیت یک جناح نباید باشد و رهبری هم نباید در یک جناح مصادره شود . وقتی با جوانی صحبت میکنیم میگوید من جناحی نیستم ولی مطیع حضرت آقا هستم و به هر تفکر سیاسی احترام قائل هستم . یا دختر  خانمی که ممکن است به نظر ما در حجاب مشکل داشته باشد ولی گوش به فرمان رهبری است . 

 سیب سیاست انتخابات ۱۴۰۰ می چرخد‼️

مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا در یادداشت روز خود نوشت

نویسنده : رحیم میابی

سیب سیاست انتخابات ۱۴۰۰ با سرعت خیلی پائین می چرخد
انقلابیون واقعی در جناح های سیاسی اعم از در جناح اصولگرا ویا جناح اصلاطلب در یک اصل حول محور آن اتفاق نظر دارند آن اصل حفظ ارزشهای انقلاب و اصلاح امور جاری کشور در سیاستهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وورزشی و بین المللی و عدالت اجتماعی است

دغدغه انقلابیون واقعی دراصلاح طلبان و اصولگرایان انتخابات ۱۴۰۰ است .ولی تندروهای مارک‌زن دنبال برهم زدن وحدت بین انقلابیون واقعی اصلاحات و اصولگراها در جامعه است .
بعداز گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل یک گروه تحت عنوان شورای انقلابیون اصولگرایان نباید دیگران را از انقلابی بودن محروم کنند.
انقلابی بودن ذاتی است .
اصلاح طلب ویااصولگرا دو جناح دلسوزند در هر دو جناح انقلابیونی هستند که درفکر اعتلای خورشید انقلاب هستند
پس وجود انقلابیون‌ اصولگرا و اصلاح طلب در جامعه با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی که در ۴۰ سال گذشته دیده است امروز نباید انقلابی بودن را فقط در یک جناح حبس کرد.

حال با تشکیل شورای انقلابی در شهرستانها فقط از یک جناح نشان از حبس کردن انقلاب و رهبری در یک جناح است .و این خطرناک است

وجود تشکل های سیاسی پویائی جامعه سیاسی را نشان میدهد ولی این تشکلها نباید دنبال استداد سیاست باشند.

انقلاب در مالکیت یک جناح نباید باشد و رهبری هم نباید در یک جناح مصادره شود . وقتی با جوانی صحبت میکنیم میگوید من جناحی نیستم ولی مطیع حضرت آقا هستم و به هر تفکر سیاسی احترام قائل هستم . یا دختر  خانمی که ممکن است به نظر ما در حجاب مشکل داشته باشد ولی گوش به فرمان رهبری است .

امروز دغدغه صاحب نظرات انتخابات ۱۴۰۰است اگر مسئولین اجرائی انتخابات نخواهند زاویه دید خود را باز تر کنند به نظر می رسد در مشارکت مردم با مشکل مواجه شویم . حال جناح های مختلف و صاحب نظران سیاسی در آزمون سخت قرار گرفته اند .

سیاست اینکه با هر میزان رای رئیس جمهور از جناح ما باشد یک اشتباه فاحش است  ونباید جناح دیگر دست روی دست بگذارد . برای پایداری انقلاب لازم است  تمالم سیاسیون وارد میدان شوند دیگر زمان مارک زدن نیست در طول ۴۰ سال گذشته مارک زدن ها جواب نداده است امروز روز وحدت است همه باید حول محور ولایت امر وبا حمایت از مسئولین  در فکر مشارکت هرچه بیشتر انتخابات ۱۴۰۰ باشیم
T.me/jjavanefarda